Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОЦК затъва след харчене без мярка

"Оловно-цинков комплекс" АД в Кърджали, чийто мажоритарен акционер е бившият собственик на "Кремиковци" Валентин Захариев, не успя да се впише в правилата на пазарната икономика и след няколко финансово необосновани проекта логично стигна до фалит. Това се случи, след като Окръжният съд в Кърджали, с решение от 29 ноември 2013 г., откри производство по несъстоятелност на завода, тъй като съдебно-счетоводните експертизи потвърдиха, че компанията не може да се разплаща с партньорите си. Тази мярка е поискана от Първа инвестиционна банка и от "МФК Комодитис" ГмбХ - Виена. Магистратите определиха за начална дата на неплатежоспособността 31 декември 2012-а. Те са решили, че ОЦК не може да покрива текущите си парични (краткосрочни) задължения от 126.955 млн. лв. с ликвидните (краткотрайни) активи за 91.018 млн. лв., посочени като налични по баланса към края на юни 2013-а.


Сега мениджърите на дружеството събират акционерите на годишно общо събрание, което ще се проведе на 24 март. То ще обсъжда дейността на комбината, финансовия отчет и отчета за управлението на дружеството през 2012-а. Документите обаче стигат до инвеститорите със закъснение от дванадесет месеца. А през тази година ОЦК преживя съществени промени в производствената си дейност. Първо цинковият завод не успя да заработи след извършения ремонт, а работниците започнаха протести за закъснялото изплащане на трудовите им възнаграждения. А през третото тримесечие един от основните кредитори - Първа инвестиционна банка, започна да осребрява ипотекираните активи на комбината чрез частен съдебен изпълнител.


Междувременно производствената дейност е окончателно прекратена. При това положение логично ОЦК приключва годината със загуба от 1.119 млн. лева. През 2012-а и през следващите години инвестициите в дружеството са преустановени и е започнало търсене на нов инвеститор, тъй като банките са спрели финансирането.


"Оловно-цинков комплекс" е задлъжнял дългосрочно към чуждестранни банки с кредити, предназначени за модернизацията на цинковото производство общо за за 72.786 млн. лева. Другите му дългосрочни задължения за 2012 г. са на стойност 47.233 млн. лв. - към свързани предприятия, по получени заеми (31.868 млн. лв.) и т. н. Дружеството има да погасява и стари задължения към бюджета (695 хил. лв.), към персонала (1.675 млн.) и към НОИ (48 хил. лв.). Само през 2012 г. в резултат на прекратената производствена дейност са били съкратени или напуснали 498 служители.


Малко странно звучи след всичко това точката в дневния ред, с която се иска освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2012 година. Тогава в надзора са били Валентин Захариев като председател и още Ивайло Коевски и бившият военен министър Бойко Ноев. На всеки един от тримата е отредено годишно възнаграждение от по 6000 лева. В оперативното управление на ОЦК са влизали седем директори, а тяхното старание е било оценено на общо 19 857 лева. Чудно е как при такъв мощен мениджърски "екип" се е стигнало до това трагично финансово състояние на един от металургичните гиганти у нас. Според дневния ред се предвижда също така покриване на загубата за 2012-а със средства от фонд "Резервен" на дружеството, които са в размер на 56.852 млн. лева.


Съдебни дела срещу дружеството са завели шестнадесет фирми. Общата стойност на техните искове е 124.465 млн. лв., в т.ч. и два заема от ПИБ - единият за 29 134 339 лв. и друг - за 8.8 млн. евро. На австрийската "МФК Комодитис" металургичният комбинат има да връща 48 249 лева.


Най-голям дял от акциите с право на глас в общото събрание контролира "Интертръст холдинг" АД на Захариев (72.26%). Други 84 фирми пък притежават 12.56% от книжата. Още 2118 индивидуални инвеститори са собственици на останалите 15.18% от капитала. Логичният прочит на тези числа означава, че Валентин Захариев няма да има проблеми с удобното гласуване на удобните му решения по всички точки от дневния ред.


 


 


Изгубилите търпение кредитори разпродадоха през 2012 г. основните активи на завода - Оловния и Цинковия завод. "Първа инвестиционна банка" АД, която има да събира най-много пари, успя чрез свързаната с нея фирма "Хармони 2012" да ги закупи чрез търговете, организирани от частен съдебен изпълнител. Новият собственик обяви намерението си да осъществи амбициозен проект за модернизация на цинковото производство. Той все още не е започнал работа по него, въпреки че представители на "Хармони 2012" съобщиха наскоро, че са избрали изпълнител.

Facebook logo
Бъдете с нас и във