Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Очакваме над 2.2 млрд. лв. инвестиции от нови проекти

Все още е рано да се прогнозира какво ще бъде въздействието на епидемията от коронавирус върху пазара на недвижими имоти, тъй като секторът е различен от всички останали и обикновено пораженията от кризисните ситуации стават силно видими по-късно.Особеностите на   отделните негови сегменти, ефектите от тях също  се  виждат по   различно време и по различен начин. 

 

Пазарът на офисни площи май пръв даде сигнали за тревога. Например, чу се за искания за намаляване на наемите за използване на такива имоти. Чу се и за трудни разговори между наематели и наемодатели на тема предоговаряне на клаузи в отдавна сключени контракти.

Логично в периода на карантината у нас,а и в следващите месеци се отчита

по-слабо  търсене  на офис площи.

От една страна, заради мерките за опазване на  здравето на служителите, а от друга - и заради икономическата несигурност. Служителите в много фирми работят от вкъщи. Числата от статистиката показват, че обемът на наетите площи за второто тримесечие възлиза на 29 000 кв. м, което е с 12% по-малко в сравнение със същия период на 2019-а. Наемателите преразглеждат и своите планове, и естествено отлагат решенията за разширение на бизнеса. Но въпреки това има сключени сделки за нови площи в сградите, които са в процес на изграждане. Например Commerzbank нае 3500 кв. м офиси в строеж в Advance Business Center и назначава служители в своя IT отдел в София. 

През втората половина на тази година се очаква да бъдат завършени близо 109 000 кв. метра офиси. Според Михаела Лашова, управляващ партньор в Cushman & Wakefield Forton, за момента не се наблюдава осезаемо забавяне  в изпълнението на започнатите проекти. Ако има такова, то ще е при сгради, които нямат подсигурени наематели преди да са завършени.  Договори за наем са подписани обаче за едва около 20% от площите, които е планирано да бъдат завършени през тази година. И през второто тримесечие доминира  по-скоро тенденцията за подновяване на изтичащи договори.

Наемите при търговските площи тепърва ще спадат -   ще се види с колко,  особено за  моловете. И това е логично предвид на факта, че неясната ситуация с развитието на коронавируса и с намалелите доходи на хората. А  съществуват и притесненията от влизане в тези големи търговски пространства. 

Още една друга тенденция се забелязва през последните месеци.

Е-търговията преживява силен ръст.

Седейки вкъщи, много от хората откриха удобството да си набавят  отам и храна, и  други стоки. Това пък увеличи работата на транспортните фирми и на куриетите, които имат  нужда от нови логистични и складови площи. 

Но пък имаше и  инвеститори, които въпреки несигурността кроят планове за бъдещето и отвориха нови заводи или  започват да разширяват  производството си. 

Пазарджик се оформя като един от новите центрове в сектора на производството на автомобилни компоненти. Нова складово-логистична и производствена база откри чешката фирма "Ариете Логистик" ЕООД. Немската Kostal обяви плановете са да затвори заводите си в Словения и Словакия и да премести производството си в Пазарджик, където вече има свой завод. 

От началото на годината Българска агенция за инвестиции е изготвила становища за издаване на 18 сертификата за различни проекти. Преобладават тези за нови инвестиции, но има и пет проекта, свързани с разширение на производството. Планираните вложения са предимно в секторите  производство, ИТ, здравеопазване, складиране и съхраняване на товари, автомобилостроене и други.

Затова че България остана атрактивна инвестиционна дестинация и по време на кризата  свидетелства  фактът, че в процес на сертифициране са още 72 нови проекта на инвеститори. Те са на обща стойност над 2.2 млрд. лв., които при реализиране биха помогнали за разкриване на над 5040 нови работни места.

През последните два месеца Българската агенция за инвестиции и петнадесет Двустранни търговски и индустриални камари, работещи  у нас, се стремят да позиционират България в световен мащаб като отлична дестинация за

релокация на производства

в процеса по скъсяване на веригите на доставки /nearshoring/. Предстои провеждането на  серия от мероприятия, свързани с брандирането на България като жизнена среда за пренасяне на производствени мощности.

Инициативата предвижда и разпространение на съвместна брошура, представяща ключовите предимства  на България като дестинация, която може да съкрати веригите на доставки. На 30 юли се проведе и първата видеоконференция по темата, която очерта възможностите за популяризиране на България  като възможна "nearshoring" дестинация. Предимствата ни са геостратегическото местоположение, добрите финансови параметри в ЕС, ниските данъци, образованата и квалифицирана работна ръка, които страната ни предлага на мултинационалните компании, за да преместят своето производство именно в  България.

Скъсването на веригата на доставки показа уязвимостта на Европа. И това затвори много предприятия на Стария континент, не само намалялото търсене. Случилото се накара много фирми да заговорят за връщане и възраждане на производството. А това е свързано и с търсене на индустриални и на  логистични площи.

В тази ситуация България може да се възползва от тази нова тенденция.  Страната ни е близо до европейските пазари, член е на Европеския съюз, има лесен достъп до всяка страна на Стария континент. А тези предимства на Българи се използват и сега от фирми от трети страни за по-лесен достъп до клиентите - например Турция е много активна в тази посока. И неслучайно е най-големият ни търговски партньор сред тази група държави. 

 

 


Четири сертификата и инвестиции за 110 млн. лв.


България продължава да привлича инвестиции, дори и по време на COVID-19. Министърът на икономиката Лъчезар Борисов връчи четири сертификата за инвестиции клас "А". Стойността на проектите е в размер на 110 млн. лева.  С тях от началото на годината са поощрени вложенията в 18 проекта, на обща стойност 415.2 млн. лв., като те имат потенциал да разкрият 2602 нови работни места.

А четирите проекта са високотехнологични и ще създадат висока добавена стойност в области като Шумен, Варна, Кърджали и София. А три от тях са свързани с един от основните приоритети на министерството за развитие на кръговата икономика.

Инвестиционният проект на “Хармони 2012” ЕООД е свързан с Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали в Кърджали. Размерът на инвестицията възлиза на 45 581 000.00 лв. В периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат открити 54 нови работни места.

Проектът на „Алкомет” АД е за увеличение на производствения капацитет и повишаване на производствената ефективност. Компанията предвижда разширение и модернизация на съществуващо производство в завода си в община Шумен, тъй като предстои да подпише договор за доставки с голям клиент от автомобилния сектор. За осъществяване на изискванията на новия клиент дружеството планира да разшири производствената си база с изграждането на още един цех и същевременно да модернизира съществуващите. Размерът на инвестицията, като обща стойност на възлиза на 27 млн. лв. и  ще бъдат открити 33 нови работни места.

"ТЕХНОЙОН" ЕАД ще изгражда завод за хидрометалургична преработка и производство на катодна мед и катоден цинк, отличаващ се с устойчивост и модерна функционалност в Девня, област Варна. Размерът на инвестицията възлиза на 10 440 000 лв., като ще бъдат открити 53 нови работни места.

Инвестиционен проект за разширение на съществуваща база за ремонт на самолети в София представи и „Луфтханза Техник“, която е дъщерна фирма на германската авиокомпания "Луфтханза". Инвестицията е в размер на 27 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във