Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОЧАКВА СЕ ЛЮТА БИТКА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ АКЦИИ В СОФАРМА

Само две седмици след като новото ръководство на Агенцията за приватизация начело с Левон Хампарцумян пое нещата в свои ръце, от улица Аксаков дойдоха и първите сигнали за смяна на политиката. Само два работни дни след като в. БАНКЕРЪ писа, че държавата може да изгуби 2.04 млн. лв., ако не продаде акциите си в Софарма до 15 януари, АП обяви че ще ги предложи на фондовата борса. И то в срок именно до средата на януари.
До края на работния ден в четвъртък (4 януари) инвестиционните посредници подаваха оферти, за да станат продавачи на 18.22% от капитала на завода от името на АП. Според прогнозите на брокери листването на тези книжа на приватизационния борсов сегмент ще стане до два-три дни, след като Агенцията избере своя посредник. До четвъртък, когато изтече срока за подаване на оферти за посредничество при продажбата кандидатстваха Общинска банка, Булброкърс, Първа финансово-брокерска къща и Авал ин.
При така създалото се положение държавата ще има на разположение най-много ден-два, за да продаде акциите си скъпо. Изчислението е просто - според плановете на мажоритарния собственик Елфарма (консорциум между Унифарм и Електроимпекс) право да участват в предстоящото увеличение на капитала на Софарма ще имат собствениците, придобили книжа от дружеството най-късно към 15 януари.
Държавата може да избегне загубите само ако продаде книжата си, и то при условие, че транзакцията бъде осъществена най-късно на 15 януари. При положение че срокът за сетълмент на една сделка при Централния депозитар е три дни, последният ден, в който акции на Софарма могат да се продадат скъпо, е 10 януари (13 и 14 януари са почивни дни). И тъй като емисионната цена на акциите ще бъде 1 лев, т.е. далеч по-ниска от пазарната, който не участва в подписката - ще загуби.
Очакванията са държавният пакет да бъде изтъргуван още през първия ден, в който го предложат на борсата. Причината е, че изявени апетити за него имат поне двама кандидати. Единият е мажоритарният собственик на дружеството Елфарма (консорциум между Електримпекс и Унифарм), който има интерес да придобие заветните 90% от капитала на компанията. Този процент ще му позволи да отправи търгово предложение за изкупуване на книжата на останалите акционери и да отпише Софарма от регистъра на публичните дружества. Ако Елфарма придобие държавния пакет, делът й във фармацевтичния завод ще достигне 85.22 процента. И тогава разстоянието до 90-те процента е само една крачка, която лесно ще бъде извървяна чрез предстоящото увеличение на капитала.
Точно противоположни са намеренията на конкурента на мажоритарния собственик - известен чуждестранен инвеститор, за който се твърди, че притежава малък пакет акции от завода. Чужденците ще наддават упорито, защото ако Софарма излезе от публичност, книжата на дребните акционери ще се обезценят няколко пъти. Ако това стане, дребните собственици няма да се чустват защитени например от увеличаване на капитала на фармацевтичния завод под условие. Затова чужденците нямат друг избор, освен мажоритарния акционер Елфарма за държавния пакет, което ще намали вероятността за отписването на дружеството от публичния регистър. Така или иначе, победител ще излезе този, който предложи повече на ведомството на Левон Хампарцумян. А за останалите дребни акционери в завода остава само да стискат палци за чуждестранните инвеститори.
Нищо чудно обаче мениджърите на Елфарма да решат да не купуват държавните книжа на приватизационния сегмент. Дружеството има шанс да получи 90% от Софарма и без да купи държавния пакет - чрез увеличението на капитала и новите проценти ще му струват доста по-евтино - по 1 лев за книга, каквато ще е емисионната им цена при увеличението на капитала. Риск делът на Елфарма да остане под тази граница съществува само ако останалите акционери участват масово в подписката. Възможно е миноритарните акционери, които имат по-чувствителни дялове, да опитат и този ход.
Междувременно през седмицата отново се породиха съмнения дали наистина датата, към която акционерите в завода ще могат да записват книжа от новата емисия, е 15 януари. В писмо до изпълнителния директор на Софарма Огнян Донев председателят на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) Радослав Цончев препоръчва право да купуват нови акции да имат собствениците към началната дата на подписката - вероятно през февруари. Посланието на Цончев гласи, че фармацевтичният завод е стабилно и атрактивно публично дружество, обект на траен инвеститорски интерес. Затова и от особено голяма важност за капиталовия пазар е перфектната подготовка и провеждане на корпоративните събития, свързани с дружеството.
Цончев заявява, че запазването на максимален баланс между интересите на отделните акционери налага до увеличението да бъдат допуснати лицата, притежаващи акции от капитала на Софарма към началната дата на подписката. Това ще гарантира запазването на съотношението на акционерно участие в капитала на дружеството и ще предотврати увреждането на каквито и да е интереси, което би могло да бъде повод за съдебни спорове и други неблагоприятни за завода и инвеститорите последици.
Становището на Комисията не е императивно, въпреки че се е обсъждал и такъв вариант, заяви за в. БАНКЕРЪ членът на ДКЦК Йордан Чомпалов. Той все пак се надява ръководството на Софарма да се вслуша в съвета на регулиращия орган.
Следващата ключова дата в сагата нова емисия акции на Софарма е понеделник (8 януари). Тогава общото събрание на дружеството ще реши окончателно въпросите около размера на увеличението, емисионната цена на книжата и притежателите на акции към коя дата ще имат право да участват в подписката. Елфарма предлага да се пуснат 5 057 283 книги с емисионна стойност от 1 лев всяка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във