Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОЧАКВА СЕ ИЗТИЧАНЕ НА КАДРИ ОТ БЮДЖЕТНИЯ СЕКТОР

Ако заплатите в частния сектор продължат да изпреварват тези в бюджетната сфера, мога да очаквам все по-голям отлив на чиновници, коментира председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев след договорените между синдикати и работодатели минимални осигурителни прагове. Те обхващат 51 от общо 73 икономически дейности. Частният сектор се споразумя за 14% средно увеличение на праговете, което ще влезе в сила от 1 януари, а средното увеличение в бюджетната сфера ще е 8%, но ще се прилага чак от 1 юли 2007-а. Това означава, че в годишен мащаб увеличението в бюджетната сфера е 4 на сто и темповете на повишение на заплащането в частния сектор ще го надвишават с 10 пункта.
Според Данев резултатите от преговорите са надминали всички очаквания в добрия смисъл на думата. Постигнатата договореност показва готовността на бизнеса да заплаща повече на заетите в икономиката и опровергава всички обвинения, според които бизнесмените ще използват намалението на осигурителните вноски с 6 пункта за покупка на луксозни стоки, допълни председателят на БСК. По думите му това е и поредното доказателство, че пазарните механизми и икономически лостове работят по-ефективно от административната намеса на държавата при регулирането на цената на труда.
За цялата страна средното повишение на осигурителните прагове възлиза на 12.6 на сто, което означава, че с този процент Министерството на труда и социалната политика ще увеличи административно праговете в икономическите дейности, в които няма постоянно споразумение между социалните партньори.

КАРЕ: Новите осигурителни прагове
Най-високо увеличение на минималните осигурителни прагове бе договорено за приложните специалисти и квалифицираните работници. Те ще се осигуряват с 14% повече, отколкото миналата година. С 13% е увеличението на праговете за помощния персонал и операторите на машини, съоръжения и транспортни средства, а с 12% - за ръководните служители, аналитичните специалисти и персонала, зает с услуги, охрана и търговия. Най-ниско е повишението за нискоквалифицираните работници и производители в селското, горското и рибното стопанство - съответно с 10 и 8 на сто. От Българската стопанска камара отново потвърдиха, че ще настояват за още едно намаление на осигурителните вноски, защото вече е ясно, че това води до нарастване на работната заплата, осигурителните прагове и приходите в бюджета.

Facebook logo
Бъдете с нас и във