Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Обсъден е проект за алтернативно водоснабдяване на Хасково

Възможността за изграждането на пречиствателна станция на язовир „Тракиец“ и  използването на водата му за водоснабдяване на град Хасково с питейна вода са обсъдени в областната администрация, съобщиха от там. Областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов и заместник областният управител Мартин Узунов са разговаряли с представители на „Аква Екопроект Системс“ ООД - инж. Катрин Найденова и Емил Апостолов.

Преди година Министерството на регионалното развиите и благоустройството е сключило договор с това дружество за проучване възможностите за използването на водата на яз. „Тракиец“ за водоснабдяване на град Хасково с питейна вода. „Ако няма замърсености там би се открила добра възможност за изграждането на пречиствателна станция, която да обслужва нуждите на областния град“, коментира инж. Катрин Найденова, съдружник и ръководител проекти в „Аква Екопроект Системс“ ООД.

Областният управител инж. Минко Ангелов е подчертал, че язовирът наистина има сериозни водни количества. Той припомня и факта, че преди години е имало изготвен проект от израелска компания за изграждането на пречиствателна станция, но той така и не се e реализирал.

На срещата е била засегната и темата за качеството на питейната вода в Хасково и в някои малки населени места на територията на областта. Качеството на водата в някои от тях е лошо, коментираха представители на Асоциацията на ВиК-Хасково.

Във връзка с изготвянето на „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за община Хасково, от „Аква Екопроект Системс“ ООД са подготвили анкетни карти, които е необходимо да  бъдат попълнени от ръководствата на хотелите и предприятията на територията на общината.

Областният управител инж. Минко Ангелов и заместник областният управител Мартин Узунов са поели ангажимент да съдействат на „Аква Екопроект Системс“ ООД в осъществяване на връзката с местния бизнес и да информират хотелите и предприятията за важността на това проучване.

Министерството на регионалното развиите и благоустройството има сключен договор по обществена поръчка с предмет „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори“ в шест обособени позиции като сред тях е и РПИП за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Хасково.

 

Хасково РПИП

се разработва в отговор на изискванията за прилагане на регионален подход при планирането и реализирането на инвестиции във ВиК инфраструктура от Европейските структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз (ЕСИФ), като се отчитат нуждите на ВиК системите и съоръженията за териториите в тяхната цялост с цел гарантиране на ефективното развитие и функциониране на инфраструктурата, целесъобразното насочване на финансовия ресурс, икономии от мащаба и устойчивост на системите в дългосрочен период. Регионални прединвестиционни проучвания ще съдържат техническа и икономическа документация, достатъчна за подготовката на инвестиционни предложения за финансиране със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове.

Язовир "Тракиец"

е разположен на Харманлийска река в Източните Родопи, над село Тракиец, Област Хасково. В експлоатация е от 1967 година. Обемът му е 114 млн. m³. На язовира е изградена земнонасипна стена. Напоява 138 хил. дка обработваеми земи в Хасковското и Узунджовското поле. Използва се за промишлено водоснабдяване.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във