Банкеръ Daily

Според КНСБ

Общо 86 големи и средни предприятия са засегнати от кризата

По данни на КНСБ общо 86 средни и големи предприятия са засегнати до този момент от кризата. В тях са заети над 46 245 служители.

Проучване на синдикатите показва, че в големите предприятия и бюджетните организации, в които има изградени синдикални организации, с няколко изключения, към този етап не са предприети съкращения на персонал. Това се дължи основно на непрестанния социален диалог и възможностите, договорени чрез колективните трудови договори.

Съкращения на работници се наблюдават в 13 на сто от фирмите. В 78% от предприятията работниците са в платен отпуск, а в 26 на сто - в неплатен.

Най-много засегнати предприятия (извън ресторантьорството, хотелиерството, туризма и кафетерийната сфера) има във ВиК сектора, леката промишленост, автомобилостроенето, транспорта ( предимно вътрешен), преработващата промишленост. Военната промишленост и сектор дървообработване също са засегнати. Усещат се засилващи проблеми и в бюджетния сектор. Най-много засегнати работещи са в градовете Казанлък, Благоевград, Добрич, Стара Загора, Димитровград, Враца, Сливен, Габрово, Разлог, Банско, следван от Бургас, Варна и Хасково.

Тази сутрин финансовият министър Владислав Горанов съобщи, че ще се пренасочат 4,5 млрд. лв. в полза на малкия и средния бизнес, самонаетите и лицата, които заради кризата са в неплатен отпуск и няма да могат да полагат труд. Първата марка е свързана с началото на програмата през Българската банка за развитие за отпускане на безлихвени кредити за защита на хората, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията. Целта е да се подпомогнат засегнатите от икономическите последствия от пандемията физически лица и самоосигуряващи се. 

Хората, които могат да се възползват от финансовия инструмент, трябва да имат отработени поне пет работни дни през март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск. Те имат право да кандидатстват. Има заявен интерес от 12 банки партньори - "Алианц банк България", "Банка ДСК", "Инвестбанк", "Интернешънъл Асет Банк", ОББ, "Общинска банка", ПИБ, "Райфайзенбанк", "Търговска банка Д", "УниКредит Булбанк", ЦКБ и Пощенска банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във