Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общо 819 млн. евро ще трябват за емисиите в комплекса "Марица Изток"

Каквито и доводи за цени на ел. енергията от различни генериращи мощности да се привеждат и дискутират,  трябва да се помни едно основно правило – от момента и в бъдеще, генериращите мощности (каквито и да се те) ще продават произведената от тях енергия на цени, диктувани от борсата, при спазване на изискванията за опазване на околната среда. А България е вече член на обединената Европейска енергийна борса – това е задължение на България, а не пожелание – възможност за избор, отбелязват в свой анализ от "Булатом" за основните проекти в електроенергетиката на България.
 

Крайна цена на ел. енергията от ТЕЦ-вете в комплекса "Марица Изток"

Преките разходи  за производство на ел. енергия на мощностите  в комплекса "Марица Изток" при натоварване над 50% са 35 ЕВРО/МВтч.

При по-ниско натоварване на блоковете в "Марица Изток 2", какъвто е режимът на тяхната експлоатация в момента (блоковете на "Марица Изток 1 и 3" по силата на сключените договори работят при поискване от диспечера на определен процент, включително и на 100%. Те не отговарят за плащане на паралелно получените емисии), цената на преките разходи се повишава, което е разбираемо – разходите за персонал и поддръжка са едни и същи и не зависят от натоварването на блоковете.

В този случай, крайната цена на изхода от централите в комплекса "Марица Изток" в момента ще е 54.6 (цената, която плащат ТЕЦ-вете от комплекса "Марица Изток" за заплащане на  емисиите, получени от производството на 1 МВтч. ел. енергия в момента) + 35 = 89.6 ЕВРО/МВтч.,  а "утре“ ще бъде 109 ЕВРО/МВтч, изчисляват от "Булатом".

За сравнение, средната цена на борсата в момента е около 52-55 ЕВРО/МВтч – това е причината диспечерския център да не натоварва блоковете в комплекса "Марица Изток 2", а да търси други генериращи мощности за задоволяване на пазара в България. При повишаване на цените на емисиите, крайната цена на ел. енергията от блоковете в комплекса ще става все по-неатрактивна.

Как се покриват разходите за заплащане на емисиите в блоковете от комплекса "Марица Изток" ?

За блоковете от "Марица Изток 1 и 3" тези плащания се поемат от НЕК – респективно от Фонда за гарантиране на енергийната сигурност на системата (в крайна сметка това пак са разходи на държавата). Производството на ел. енергия от тези блокове на годишна база е около 10-10.5 милиона МВтч. Емисиите от блоковете от "Марица Изток 2" се заплащат БЕХ чрез взети за тази цел кредити.  Те произвеждат на годишна база около 4-4.5 милиона МВтч.

Т.е. цената, която следва да се заплаща  за емисиите на годишна база от блоковете в комплекса "Марица Изток" е (взимаме цената на емисиите в момента – 42 ЕВРО/т СО2), или 15 милиона Мвтч. x 42 x 1.3  = 819 милиона ЕВРО за заплащането на емисиите от произведената в блоковете в комплекса ел. енергия за една година.  

 

Всички приведени цени в информацията са актуални към момента – 10 юни 2021 г.  

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във