Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общо 700 хил. лв. се отпускат на фермерите, пострадали от градушката в Садово

Ще се отпуснат общо 700 000 лева за подпомагане на земеделските стопани от община Садово, област Пловдив във връзка с напълно или частично унищожената им реколта от падналата градушка на 31 май, реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“.
Фермерите със 100 % пропаднали площи ще бъдат подпомогнати от държавата чрез „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, а стопаните с частично пропаднали площи ще получат финансова подкрепа чрез минимална помощ de minimis.
Общо 300 000 лв. е утвърденият финансов ресурс по държавната помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, настъпили през 2022 г. (градушка в община Садово, област Пловдив).
Сумата ще бъде разпределена към стопаните, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи със земеделски култури /зърнени, маслодайни, зеленчуци и др./ в вследствие на градушката в Садово. По данни от Областна дирекция „Земеделие“ - Пловдив площите, за които са издадени констативни протоколи са 633.7 дка полски култури.
Максималният финансов ресурс на помощта е в размер до 80% от действителните разходи за отглеждане на дадена култура през съответната стопанска година. Те се изчисляват на база на технологични карти. Съгласно схемата на помощта, земеделските стопани, които не са сключили застраховки, получават 50% от допустимия размер за подпомагане.
Общо 400 000 лв. пък е утвърденият финансов ресурс по минимална помощ de minimis за 2022 г. за земеделските стопани с частично унищожена реколта от падналата градушка.
Подпомагане ще получат земеделски стопани, които притежават протоколи от общински служби или областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив за щети под 100% пропаднали площи със земеделски култури през 2022 г. в област Пловдив, община Садово от паднала на 31 май градушка. По данни от Областна дирекция „Земеделие“ - Пловдив, размерът на тези имоти възлиза на 2876.5 дка, заети с плодове, зеленчуци и зърнени култури.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във