Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общо 66.29% от износа ни през миналата година е със страните от ЕС

През миналата година износът на стоки от България за страните от ЕС нараства с 2.8% спрямо 2018-а и е в размер на 38.75 млрд. лева, съобщава Националния статистически институт. Това пък означава, че общо 66.29% от експорта на страната ни е с Общността. Основни търговски партньори на България там са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, общо които формират 66.5% от износа за Евросъюза.

С изключение на Италия, с останалите страни България има положително търговско салдо. 

Най-активна е отново търговията ни с Германия. За най-голямата европейска икономика са изнесени стоки за 8.62 млрд. лева при ръст от 5.5 процента. Това не е изненада при големия брой фирми с изцяло германски или българо-германски капитал, които работят у нас. Вносът също расте, но с 1.9% и е за 7.92 млрд. лева. В крайна сметка и търговското салдо е положително за България и е в размер на 700.2 млн. лева. 

Вносът на стоки в България от страните от Общността през миналата година се увеличава с 3.1% в сравнение с 2018 г. и е в размер на 41.16 млрд. лева. Това означава, че 62.37% от импорта е от тези страни. Най-съществен е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания, които представляват 56% от вноса от Европейския съюз. 

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България със страните от ЕС за миналата година е отрицателно и е в размер на 2.40 млрд. лева.

 

Общо 124.45 млрд. лева е световният стокообмен на България

През миналата година от България са изнесени стоки на стойност 58.46 млрд. лв., или с 4.3% повече спрямо 2018-а, съобщава Националният статистически институт. При сравнение на месечните данни за изминалата година с данните за съответния месец на 2018-а най-голям ръст се наблюдава при износа през февруари (+18.4%), а най-голям спад е регистриран през юни (-5.1%).

Внесените стоки (по цени CIF) през миналата година са за 65.99 млрд. лв., което е с 5% повече от 2018-а. Съпоставката на месечните данни за вноса през 2019 и 2018 г. показва, че най-голямо е увеличението през февруари (+17.1%), а най-голямо понижение е регистрирано през юни (-6.4%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) за миналата година е отрицателно и е в размер на 7.53 млрд. лева, изчисляват от статистиката.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във