Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общностите за местно развитие получиха още 58 милиона

Още 58 млн. лева получават Местните инициативни групи (МИГ) за развитието, поддържането и съхранението на местните общности на територията на страната ни. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков на официалното връчване на заповедите за увеличение на бюджетите им.

 

"Това са нови 914 000 лева за всяка инициативна група, които ще помогнат за икономическо-социалното развитие на общините" добави министър Бозуков. Той уточни, че подходът Водено от общностите местно развитие е инструмент, който е доказал, че работи добре в различни условия и видове райони.

Служебният министър заяви още, че подходът приспособява политиката за развитие на селските райони към потребностите им. Целта е местните общности сами да определят приоритети си за развитие, след провеждане на широки консултации със заинтересовани страни от гражданския, неправителствения, стопанския и публичния сектор. "Защото местното население най-добре познава своите проблеми, нужди, приоритети и потенциал за развитие". каза Бозуков.

Той информира присъстващите, че предвиденият бюджет през следващия програмен период се очаква да бъде над 600 млн. лева. Средствата, предвидени за неговото финансиране, са в размер на 10% от бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и развитието на селските райони, както и по 2% от бюджетите на програми "Конкурентоспособност и иновации в предприятията", "Развитие на човешките ресурси", "Образование" и "Околна среда".

Министър Бозуков пожела на екипите на МИГ да продължават да разгръщат потенциална на регионите, в които работят, чрез инвестиции в местните икономики, за подобряване на условията на живот, състоянието на околната среда, социални и образователни дейности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във