Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОБЩИНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА: ШИРОКО ЗАТВОРЕНИ ОЧИ

Старата максима за колективната безотговорност безотказно важи за повечето действия на колективния орган Столичен общински съвет. С особена сила тя зазвуча на последната му сесия (преди заслужената едномесечна почивка) на 28 юли. Дневният ред бе повече от внушителен - с 59-те предложения за разглеждане, безспорно най-важното от които бе приемането на отчетите за финансовата 2004-а на 88-те общински дружества и лечебни заведения.Куриозитеследваха един след друг и само познавач на съветническата душа би приел за нормална практика да се гласува без елементарна представа какво всъщност се обсъжда. Само малцина от съветниците си бяха направили труда да се запознаят предварително с тежкия конспект от 59 въпроса от областта на строителството, търговското право, счетоводството, медицината, социалната сфера и образованието. Най-върлият противник на заменките Владимир Каролев от групата на НДСВ пък изненадващо предложи замяната на 400 дка необработваема земя в село Чепинци от общинския земеделски фонд срещу няколко апартамента. След освирквания и дюдюкания по негов адрес решението така и не бе прието. Което срина дисциплината в залата точно преди обсъждането на най-важните точки от дневния ред - финансовите резултати на общинските дружества за миналата година. Всъщност това бе далечпо-малката беляОще в самото начало на дебата някои общинари без свян си признаха, че нямат и хал хабер от справката, която предварително им е била представена. Това донякъде обяснява лекотата, с която се отказаха от 1.267 млн. (от общо 3.4 млн. лв.) дивидент за 2004-а, които имат да си вземат от четири общински дружества. Това са Пътища и съоръжения ЕАД, В и К ЕАД, Галатея 2002 ЕАД и Паркинги и гаражи ЕАД. Общинският съвет ежегодно приема отчетите и балансите на търговските дружества, но никога анализ на тяхната дейност. Не може да се иска от един съветник, който по професия е лекар или инженер, да бъде счетоводител. Пък и няма как да се запознае с цялата информация за над 70 търговски дружества? Та това е непосилна задача. А когато човек е неосведомен могат да се извършват какви ли не нарушения, признава Атанас Кундурджиев от групата на ДСБ. Съветникът от СДС и председател на бюджетната комисия Иван Нейков е на мнение, че топката е в ръцете на общинските съветницитъй като заседанията на балансовите комисии са отворени. На пръсти се броят колегите, които са присъствали на някои от заседанията й. Затова не приемам упрека, че информацията е била недостъпна, казва бившият социален министър. Всеки, който се интересуваше от отчетите и балансите на търговските дружества, можеше да ги прелисти в кабинета на съветника. Но това е въпрос на лична ангажираност на всеки един съветник - добавя и колежката му от групата на БСП Анна Янева. - Аз лично се съмнявам доколко постъпилата в балансовата комисия информация за общинските дружества е изчерпателна и реална. Счетоводният отчет винаги излиза, но по него не се добива пълна представа за финансовото им състояние. Заместник председателят на Столичният общински съвет Станимир Зашев от Гергьовден споделя същото мнение. Всеки един от общинските съветници е имал възможност да присъства на заседанията на балансовата комисия. А това означава, че са били в правото си да се запознаят с информацията за дейността на дружествата. Не съм чул някой от съветниците да е поискал допълнителни данни. Те не се крият, но трябва да се поискат, твърди той. Опитите на репортера на в. БАНКЕРЪ да се добере до подробната информация за финансовото състояние на общинските дружества обаче удариха на камък. Служителки на Дирекция Общинска икономика категорично отказаха да предоставят справката и увериха, че тя ще бъде общодостъпна чак след месец. По-същественото в случая е, че се опростиха дивиденти на най-печелившите фирми за миналата година, които трябваше да постъпят в общинската хазна.Да вземем например Галатея 2002 ЕАД, в активите на която влизат ученически почивни бази в цялата страна. Положителният финансов резултат на дружеството за миналата година е в размер на 1.5 млн. и представлява една четвърт от печалбата на всички общински дружества, която е в размер на 5.9 млн. лева. Тъй като дивидентът, който всички общински фирми дължат на хазната, е 80% от печалбата им, Галатея 2002 трябваше да внесе в общинския бюджет 883 516 лева. Но това няма да се случи, защото местният парламент им ги хариза. Общинските съветници Станимир Зашев от Гергьовден и Орлин Иванов от Демократи за София твърдят, че данните за печалбата не са реални. Положителният финансов резултат се дължи на продажбата на активи на Галатея 2002, а не от друга търговска дейност. Приходите от сделките вече са усвоени по редица инвестиционни проекти и в действителност дружеството не може да внесе този дивидент. Ако го стори, просто ще трябва да го закрием, убеден е Зашев.Продадените активи на фирмата хич не да за подценяване. Става въпрос за две триетажни почивни станции, хотел Николета, едноетажна административна сграда и детска сладкарница в Обзор при обща начална тръжна цена 750 хил. лева. През миналата година са били изтъргувани и 16 бунгала, склад, кухненски блок, почивна база и 15 дка дворно място в село Георги Дамяново, като наддаването е започнало от 115 хил. лева. Как обаче са усвоени приходите от продажбите е обвито в информационна мъглаНито един съветник не знае за какво са реинвестирани парите. А що се отнася до другите три дружества - Пътища и съоръжения ЕАД, В и К ЕАД и Паркинги и гаражи ЕАД, печалбата им е далеч е по-реална, а мотивите на общинарите да се откажат от част от дължимия дивидент са други.Причините, които трите фирми посочиха за намаляване на дивидента са основателни - заяви Зашев от Гергьовден. - За Паркинги и гаражи сумата е необходима за въвеждане на новата система за отчитане на престоя, както и за подмяна на GPS на паяците и поставянето на нови табели - над 1 млн. лева. Само че справка от Дирекция Общинска икономика сочи, че необходимата сума е едва 190 хил. лева. По моя преценка достатъчно основания да намалим дължимия дивидент имахме единствено за Паркинги и гаражи, тъй като фирмата е посочила реална инвестиционна програма. Никой не иска да плаща дивидент и естествено е да се търсят вратички, е мнението на Анна Янева от БСП.За тази фирма дължимата част от печалбата бе намалена от 80 на 50% и тя трябва да внесе в общинския бюджет 499 419 лв. вместо очакваните 679 210 лева. По време на дебатите бе изтъкнато, че на Паркинги и гаражи са необходими средства за въвеждане на нова система за отчитане на престоя и нови маркировки и знаци в съзвучие с приетата на 19 май 2005 г. Наредба за организация на движението в София.Според мен парадокс има и при Паркинги и гаражи. Никой не знае колко са реалните приходи от дейността на дружеството. Ако имаше яснота, то трябваше да бъде задължено да ги реинвестира в инфраструктура. Странно е твърдението им, че нямат пари, след като досега не са построили нито един паркинг. Къде тогава отиват парите им?, изтъква Кундурджиев от ДСБ. - Паркингите се преотстъпват на частни лица на значително по-ниска цена, като например този пред хотел Шератон. Това ще продължава докато не бъде създаден регистър на собствеността на търговските дружества. Сега никой няма представас какви имоти разполага столична общинаОстаналите две дружества - Пътища и съоръжения ЕАД и В и К ЕАД, пък ще внесат едва 20% от печалбата си (съответно 33 811 лв. и 31 376 лв., вместо 114 957 и 106 681 лв.) в хазната. Тази снизходителност на общинските съветници бе обяснена с предстоящите съдебни разходи на двете дружества по заведените от тях дела за обезсилване на сделките, с които бяха продадени акциите им в Общинска банка. Мисля, че това е основателна причина, тъй като двете дружества ще трябва да платят 250-300 хил. лв. за съдебни такси и за адвокати - посочва съветникът от Демократи за София Атанас Медникаров. - Едно общинско дружество съществува за да подпомага с дейността си общината. В случая Пътища и съоръжения е кредитирало общината, тъй като тя му дължи около 1.3 млн. за улични ремонти. Не беше логично да откажем намаляването на дивидента. Има случаи, когато решенията се вземат с оглед създалата се ситуация и това е част от доброто управление. Има обаче и друга гледна точкаи тя е на Дирекция Общинска икономика в кметството. Шефът й Даниела Цанева е на мнение, че намаляването на дивиденти заради съдебни разходи е някакъв нонсенс. Според нея, истинската причина Пътища и съоръжения да поискат свиването на дивидента от 80 на 50% от печалбата си (в размер на 169 055 лв.) е съвсем друга. Преди две седмици в дирекцията е получено писмо от дружеството, в което се посочва необходимостта от 190 хил. лв. за възстановяване на разрушената от наводненията инфраструктура.Колкото до В и К (дивидентът бе намален от 80 на 20%) стана ясно, че дружеството вече се е издължило към общинската хазна, внасяйки авансово през февруари 2004-та дивидент за 2003-та в размер на 150 хил. лв. по искане на тогавашния заместник кмет Минко Герджиков. Следващото плащане е станало миналото лято, когато В и К ЕАД е внесло още 75 860 лв., под формата на дивидент за 2003-та. Сумата бе определена тогава от балансовата комисия и може да се счита, че отказът от част от дивидента на 2004-та е жест на общината към фирмата. Нещо като аз на тебе, ти на мене.Не е никаква тайна, че надзорните и управителните съвети на общинските дружестваобслужват партийни интересиОсобено когато тези назначения са по политическа линия - допълва Медникаров. - Бедата е, че липсва стратегия на управлението на тези фирми. Но не съм съгласен с твърдението, че управлението им е обвито в мъгла. Все пак принципалът е Столичният общински съвет. Подобно е и виждането на съветника от ССД Петър Атанасов. Нашата група разполага с необходимата информация, но в общинския съвет наред с финансовите и управленски решения се вземат и политически. А когато политиката надделее, икономическата целесъобразност остава на заден план. В този смисъл общината би могла да бъде добър стопанин, но не по-добър от частника.

Facebook logo
Бъдете с нас и във