Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общинските бюджети през тази година са под изключителен натиск

И втората вълна на Ковид-19 създава проблеми на бизнеса и хората. Макар и малко по-подготвени, от случилото се през март, общините вземат мерки за намаляване ефекта от затваряне на фирми или свиване на дейността. А всяка една мярка е полезна, когато е приложена навреме. 

Наематели на обекти общинска собственост в

община Плевен,

преустановили работа заради пандемията от COVID-19, да бъдат освободени изцяло от задълженията за плащане на наемни вноски. Това съобщиха от общината след решението на общинските съветници на редовната сесия.

Изцяло от задълженията ще бъдат освободени всички ползватели на общински имоти, в които са преустановени дейности, съгласно Заповедта на здравния министър от 25 ноември 2020 год. /учебни заведения, фитнес центрове и заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма и др./. С решението Общински съвет – Плевен, допълва мерките в подкрепа на местния бизнес в условията на пандемията. То ще е за срок от 28 ноември. до 21 декември 2020 год. или до отмяна на съответната Заповед от здравния министър.  

Община Ловеч

проведе публично обсъждане на  проекта на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2021 година. Документът бе представен от заместник-кмета Цветан Георгиев, съобщиха от общината. В приходната част се предвижда сумата от 1 538 350 лева, като от наеми идват 375 000 лева. Общината ще се ориентира към продажба на своите панелни жилища, тъй като ще се реализира проект за социални жилища, който препокрива функцията да се настаняват хора с подобни нужди 

Най-много приходи се очаква да дойдат от наем и аренда  на земя – 580 000 лева. Около 30% от земеделската земя се отдава под наем – това са ниви и пасища. От продажба на имоти се очакват 400 00 лева.

В графата за разходите са предвидени 274 000 лева за оперативни нужди.

Ще бъда придобити няколко нови имоти от държавата, за които вече има проекти за използването им. "Дейността като цяло запазва своя постоянен ритъм и плановост, без сътресения", обобщава Цветан Георгиев. Единствената новост е, че се придобиват имотите на „Общински пазари“ поради преобразуване. 

Данъчнозадължените лица, извършващи таксиметров превоз на територията на

община Благоевград,

ще заплащат само част от определения с решение на Общинския съвет годишен данък през следващата година, съобщиха от общината. Размерът му ще е 300 лева. Остатъкът ще бъде покрит от държавния бюджет под формата на компенсация към съответната община.

Това става възможно по силата на разпоредбата на чл. 107 от  Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година. Мярката има за цел да облекчи икономическите последствия от COVID-19 върху таксиметровия бранш.

Община Бургас

спечели първа награда в категорията "Енергия" на международната инициатива Transformative Cities, съобщиха от общината. Заместник-кметът по стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените в климата Весна Балтина отбелязва, че в града се реализират много проекти в сферата на енергийната ефективност и опазването на околната среда.

Бургас бе номиниран за приза заради активната работа през последните няколко години по санирането на много жилищни сгради, което промени както тяхното състояние, така и качеството на живот на техните обитатели. Прилагането на мерките по енергийна ефективност допринесе за спестяването на значителни разходи за електроенергия, а от друга страна обновените сгради придадоха по-хубав облик на градските пространства.

Гласуването се проведе по интернет, като в него имаха възможност да участват хора от цял свят. Организаторите подчертаха, че Бургас е спечелил наградата при силна конкуренция и до последно резултатите са били почти изравнени.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във