Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общинският съвет в Плевен даде съгласие трасето на АМ "Хемус" да премине през общината

Общински съвет в Плевен взе поредно решение във връзка с изграждането на бъдещото трасе на автомагистрала "Хемус", съобщиха от пресцентъра на съвета. Общинските съветници дадоха предварително съгласие за прокарване на трасето на магистралата през Плевенската община в участъка от километър 137+800, километър 139+340 до километър 167+572, преминаващо през общински поземлени имоти в землището на плевенското село Бохот. Имотите са публична общинска собственост с начин на трайно ползване пасища и мери.

Трасето на автомагистралата, съгласно внесен ПУП - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен, в конкретния участък, обхваща землището на село Бохот. С плана се засягат седем общински поземлени имота с начин на трайно ползване пасища, мери, публична общинска собственост в района. Предварителното съгласие, дадено от ОбС - Плевен, за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди върху засегнатите имоти, е за срок от пет години, се посочва още в съобщението.
Припомняме, че с Решение 250 на Министерски съвет от 25 април 2013 година автомагистрала "Хемус" е обявена за обект с национално значение.

Планът за довършване на автомагистралата от Ябланица до Шумен е оставащото трасе да се възлага за строителство на десет обособени отсечки (лотове), като цялото разстояние на автомагистралата от София до Варна ще бъде общо 425 километра.

Трасето, което остава да се изгради, е направено така, че да заобиколи защитените зони по Натура 2000. Планираната дължина на трасето е 252 км, а броят на пътните възли - 14.

За изграждането на 134 км от АМ "Хемус" в участъка от пътен възел "Боаза" до пресичането с път I-5 Русе - Велико Търново в края на 2018 г. правителството осигури от държавния бюджет 1.12 млрд. лв. без ДДС, които предостави на държавната компания "Автомагистрали" ЕАД. Трасето, което ще се изгражда тя, е разделено на три етапа и десет лота. Крайният срок за построяването на етапи 1 и 2 (от пътен възел "Ябланица" до пътен възел "Поликраище") е 2023 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във