Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общински мерки освобождават бизнеса от плащане на наеми

Като отговор на обявения национален локдаун, който бе наложен от 22 март заради увеличаващите се случаи на коронавирус, в много общини бяха вземи мерки за облекчаване и подпомагане на местния бизнес и хората - намаляване или се освобождаване от плащане на наеми, отпадат такси за определен период и други.

Общинският съвет в

Сливен

е приел внесените от кмета Стефан Радев предложения в подкрепа на местния ресторантьорски бизнес, съобщават от общината. Едното от тях е свързано с намаляване с 50% на наемите на общински нежилищни имоти, включително и обекти, предоставени за управление на общински предприятия - барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, както и на таксата за разполагане на маси и столове пред заведенията за хранене и развлечение.

Другото касае освобождаване от заплащане на наемни вноски от наематели на общински нежилищни имоти, в т.ч. и предоставените обекти за управление на общински предприятия като барове, ресторанти, питейни заведения и за бързо обслужване и кафе-сладкарници за периода от 1 до 28 февруари.

В Сливен отпада и таксата за "Синя зона" и гражданите няма да плащат почасово за паркиране на автомобили. Облекчаващата мярка ще важи за периода на обявения национален локдаун, който бе наложен от 22 март.

Съветниците са подкрепили и бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности.

Общинските съветници в

Стара Загора

са одобрили предложението на кмета Живко Тодоров за освобождаване от такса за битови отпадъци собственици на недвижими имоти, които не са използвани за съответното им предназначение и извършване на стопанска дейност през месеците януари и февруари тази година поради забрана за работа, наложена с нормативен и/или административен акт. Дадено е съгласие ползвателите на общински терени за разполагане на маси за консумация, от 1 март за срок от десет месеца, да заплащат 30% от пълния размер местни такси за ползване на общински площи.

Съветниците са приели бюджетната прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2022-2024 г., както и програмата за развитие на туризма на територията на общината за тази година. 

Одобрени са и промени в Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора.

За шести път

Община Русе

освобождава от плащане на наеми бизнесите, които са спрели работа заради наложените от Министерството на здравеопазването противоепидемични мерки, съобщиха от кметската управа на крайдунавския град.

Освобождават се от вноски за периода от 1 февруари до 31  март наемателите на заведения за хранене и развлечения, игрални зали и казина, фитнес зали и клубове, обучителни центрове, школи за извънкласни занимания, галерии, зали за събития, изкуства, и семинари. Опрощаване за периода 22-31 март ще получат и наетите помещения с предназначение детски градини и детски ясли.

Тази мярка ще струва на общината близо 28 хил. лева,, но така Община Русе дава възможност на бизнеса да възстанови дейността си след отшумяване на кризата, обясняват от кметството.

От изминалата година досега търговците са били освободени от плащане пет пъти за различен период от време, като от мярката са се възползвали 69 наематели. Други 15 са платили по-ниски цени за наетите помещения. Загубите за местния бюджет от тези облекчения са за около 90 000 лева. Спад има и на приходите от таксата за тротоарно право от около 151 000 лева.

Общинският съвет е подкрепил предложенията на кмета на

Габрово

за 30% ежемесечна отстъпка от таксата за сервиране на открито в заведенията в града, съобщиха от общината. Финансовото облекчение е за търговци, които ползват терен - общинска собственост, за поставяне на маси и столове за сервиране на открито, пред заведения за хранене и развлечения, които са засегнати от временните противоепидемични мерки и тяхното удължаване. Търговците, предлагащи такива услуги и подали искане - декларация за ползване на терен - общинска собственост, за периода 1 април до 30 септември тази година ще заплащат месечно дължимите такси с 30% намаление.

Съветниците са приели отчета за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на община Габрово за миналата година  и  Програмата за развитие на туризма за 2021 г., както и отчета на изпълнените дейности от Стратегията за развитие на зелената инфраструктура на град Габрово 2017-2023-а.

Приети са промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово, касаещи извършването на таксиметрови услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във