Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общините залагат все повече на зелени проекти

Габрово спечели екологичната награда на Европейската комисия – „Европейски зелен лист“ за 2021 г.

"Зелените политики" вече навлизат в управленските програми на много общини. Успехът им обаче върви ръка за ръка с екообразованието, готовността за промяна и с включването на гражданите в различните инициативи. Колкото и да са добри без участието на хората те ще си останат на хартия. В различните общини се изпълнява редица проекти, свързани с екологията. 

Градовете са най-важната част в тези инициативи, когато говорим за екология. Опазването на околната среда, съобразяване на строителството с нея, подобряването на обществения транспорт, което означава по-малко вредни емисии, са все проекти, осъществими с помощта на гражданите и инициативността на местната власт.

Габрово спечели екологичната награда на Европейската комисия – „Европейски зелен лист“ за 2021 г. заедно с парична премия от 75 000 евро, съобщиха от общината. Другият носител на приза е град Лапеенранта от Финландия.

Победителите бяха обявени от Европейския комисар по околната среда, океаните и рибарството Виргиниус Синкевичус на официална церемония. А събитието се излъчваше на живо онлайн от португалския град Лисабон, който е Зелена столица на Европа за 2020 година.

„Този успех е резултат от работата на моя екип и на всички хора, които работят за зелената трансформация на градската среда в Габрово. Вярвахме, че заслужаваме наградата и сме щастливи, че усилията ни бяха високо оценени. Надяваме се, че ще имаме шанс в бъдеще да споделим нашите идеи и проекти с други градове в Европа“. Това казва кметът Таня Христова по време на награждаването.

В рамките на церемонията френският град Гренобъл беше обявен за следващата Европейска зелена столица за 2022 година.

Това е третото кандидатстване на Габрово за престижното отличие. Той е и единственият град от Централна и Източна Европа, който е печелил наградата в нейната петгодишна история.

Акцент в концепцията са постиженията в енергийната ефективност, благоустрояването на градската среда, придобивките в обществения транспорт, разделното събиране на отпадъците и кампаниите с гражданите. С титлата Габрово се ангажира да продължи развитието на екологичните политики и да реализира инициативи за подобряване на околната среда.

Конкурсът „Европейски зелен лист“ е отворен към градове с население между 20 000 и 100 000 души. Инициативата оценява постигането на ,,зелен растеж“ и отличава града, приложил най-добре зелените идеи. Победителите поемат ролята на посланик и насърчават други градове да последват техния пример.

Община Благоевград подаде проектно предложение „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“ по открита покана №3 „Климат“ на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), съобщиха от общината.

Проектното предложение ще се реализира в консорциум от общините: Благоевград, Симитли, Кочериново, Бобошево и неправителствена организация от Норвегия.

В рамките на проекта ще бъдат разработени и приложени пет пилотни и иновативни мерки за смекчаване и адаптацията към климатичните промени в българските общини, в изпълнение на стратегическите им планове и програми. От норвежкия партньор ще се взаимства опит и добри практики за постигане на основната цел на проекта - повишаване капацитета на общините за устойчиво прилагане на иновативни мерки и технологии на общинско ниво в сектора на отпадъците и енергетиката и адаптиране на стратегическите планове и програми с оглед преодоляване на неблагоприятните последици от изменението на климата.

Стойността на подаденият проект е 794 218 лева и е с продължителност 24 месеца.

Над 4 213 000 лева пък ще бъдат вложени в изграждането на втора клетка на регионалното депо край добричкото село Стожер, съобщават от сдружението за управление на отпадъците, в което членуват осемте общини в Добричка област и шуменската Никола Козлево, съобщана БТА. Стъпката се предприема заради изчерпване на капацитета на първата клетка в депото, въведено в експлоатация преди пет години с ресурс от близо 39 000 000 лева с подкрепата на оперативната програма "Околна среда".
Общото събрание на сдружението е решило необходимите средства за новата клетка - монтиране на съоръжения, инсталации, площадки за третиране на отпадъците, да бъдат ползвани от общинските отчисления, направени по Закона за управление на отпадъците в Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна. Финансирането ще се разпредели между всички общини според населението, като с най-голям дял - от над 46%, ще участва община Добрич.
Според подготвения инвестиционен проект капацитетът и на втора клетка ще бъде 240 000 кубически метра отпадъци. Регионалното депо обслужва 200 селища с около 190 000 души население. Годишно в депото постъпват около 45 000 тона отпадъци.

Сградата на бургаската Служба за пожарна безопасност ще претърпи сериозният ремонт, по време на който ще бъдат изпълнени редица мерки за енергийна ефективност, съобщиха от общината. 

Очакванията са след завършване на ремонтните дейности, обновените сгради да са в клас "B" на енергопотребление и спестената енергия да достигне до 65 процента. В същото време ще бъдат намалени въглеродните емисии във въздуха в този район на града.

Проектът се реализира от Община Бургас в партньорство с Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Той се финансира по ОП "Региони в растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Очаква се обновяването на сградата да приключи през пролетта на 2021 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във