Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общините въвеждат облекчен режим за гражданите, готвят нови мерки в подкрепа на малкия бизнес

Разширява се кръгът от общини, които прилагат мерки за облекчаване на гражданите и на бизнеса.

Екипът на кмета Иван Кадев и председателят на ОбС в Банско Димитър Русков са имали работна среща по въпросите на туризма. В дискусията са участвали представители на туристическия бизнес и председатели на комисии в Общинския съвет, съобщиха от общината.

Финансовото положение на Община Банско през 2020 г. се очертава като трудно. Вече е факт намалението на приходите в сравнение със същия период на миналата година. Очаква се до края на тази година само от туристическите такси те да бъдат със 700 хил. лв. по-малко от плануваното. Същевременно обаче псе увеличават разходите за социални услуги и помощи, което прави още по-сложно финансовото състояние на общината.
Представителите на туристическия бизнес са споделили проблемите, с които очакват да се сблъскат през летния сезон и са изразили надежда за предприемане на адекватни и навременни мерки от страна на държавата за регулиране на бизнеса в условията на епидемията.

Общо е желанието за обединение на всички туристически организации и структури в Банско, за да стане възможно, със съдействието на Общината, да се изгради единна политика за развитието на туризма. Наболелите от години проблеми за ценовата политика, изваждане на светло на целия бизнес, изграждане на спортна инфраструктура и на втора кабинкова линия и др., бяха въпросите, които участниците в дискусията посочиха като основни и определящи развитието на града като целогодишен курорт от висока класа.

Засега, фестивалната и културната програма в община Банско през 2020 г. остава под въпрос. Очакванията се свързват с подобряване на епидемичната обстановка, за да бъдат облекчени санитарните мерки, допускащи работата на туристическите обекти при определени условия.

Общинският кризисен щаб в Пловдив и кметът Здравко Димитров имат някои нови мерки за бизнеса и гражданите във връзка с развитието на ситуацията с коронавируса.

Ще се внесе предложение в Общинския съвет за периода от 13 май до 31 август да бъдат освободени от заплащане за терени с маси за открито сервиране обектите, които бяха затворени за времето на извънредното положение, обявиха от общината. Освен това кметът ще предложи на Общинския съвет да се намали с 50% размера на наема на заведенията, които по време на извънредното положение са извършвали дейност в намален обем като са приготвяли храна.

Предвижда се до 20 ноември да бъдат разсрочени таксите за май и април за издадените разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи като за това време няма да бъде начислявана лихва за забавяне.

Съгласно заповедта на здравния министър Кирил Ананиев от 6 май се допускат посещенията на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници, при стриктно спазване на обявените противоепидемични мерки.

Изпълнението на тези мерки ще се контролира от две институции. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще отговаря за спазването на санитарно-хигиенните норми в кухните, а Районните здравни инстпекции ще следят за спазване на отстоянието от 1.5 м между масите навън.

Паркирането в "Синя зона" в Пловдив остава безплатно до края на обявеното извънредно положение (13 май). Във връзка с поетапното облекчаване на мерките, се очаква засилване на трафика в града, затова Община Пловдив ще възстанови нормалния режим за паркиране в "Синя зона" срещу заплащане от 14 май.

Областният информационен център във Варна ще оказва съдействие на местния бизнес при подаването на проектни предложения по процедурата "Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19". Услугите на ОИЦ-Варна са безплатни, съобщиха от общината.

Очаква се процедурата да стартира на 11 май. Финансирането в размер на 173 000 000 лева е осигурено от ОП "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.".  Ще бъдат подпомагани предприятия, които са регистрирали поне 20% спад в своя оборот за април тази година спрямо средномесечния за 2019-а. Със средствата бизнесът ще може да покрие най-неотложните си нужди за наем, консумативи, суровини, заплати и други оборотни средства. За помощта могат да кандидатстват фирми с персонал до 50 служители, регистрирани преди 1 юли 2019 г., които извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на попадащите в обхвата на Програмата за развитие на селските райони. Минималният размер на финансиране за един проект е 3000 лв., а максималният - до 10 000 лева. Подаването на проектни предложения ще се извършва изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020.

Наемателите на общински имоти в Разград също ще могат да ползват някои облекчения. Започна приемът на заявления от наематели, чиято дейност е спряна заради въвеждането на противоепидемични мерки, съобщиха от общинската администрация.

Общинският съвет е приел мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици вследствие усложнената епидемиологична обстановка. Засегнатите граждани и фирми - наематели на имоти, собственост на община Разград, за времето, в което дейността им е спряна във връзка с извънредното положение трябва да подадат заявление по образец за ползване на облекченията. Документите се представят в срок от двадесет работни дни от приемането на решението на Общинския съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във