Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общините търсят баланса между опазването на здравето и бизнеса и работниците

Местната власт е изправена пред много проблеми в сегашната ситуация и нуждата от вземане на бързи решения, свързани с икономически, социални, политически и екологични предизвикателства. И хората и бизнесът очакват подкрепа, а днес, колкото и да е малка, тя се забелязва от всеки. Не винаги всичко обаче е лесно. 

Понякога общините се справя и със собствени сили, друг само със средства от общинския бюджета трудно могат да бъдат реализирани изцяло започнати проекти и затова се нуждаят и от държавна подкрепа. 

Точно 68.08% е изпълнението на собствените приходи за деветмесечието в

Община Шумен.

При годишен бюджет от 28 089 280 лева, отчетеният размер на средствата за този период възлиза на 19 121 937 лв., съобщават от общината, като цитират данните от финансовия анализ на общинската администрация за текущото изпълнение на бюджета към края на септември.

Данъчни приходи за третото тримесечие са 7 896 936 лв. или 73.36% изпълнение. Най-висока събираемост се отчита при данъка върху превозните средства - 85.12% или 3 489 843 лева. Най-ниско е изпълнението на средствата за окончателния годишен (патентен) данък и данъка върху таксиметровия превоз на пътници. От предвидените 380 000 лв. са постъпили едва 100 416 лева.

Събраната сума от данък върху недвижимите имоти е в размер на 2 562 109 лв., което е 69.25% от заложените пари. При туристическия данък изпълнението е 46.29% или 16 201 лева.

С най-голям относителен дял от неданъчните приходи са общинските такси. 

Към края на деветмесечието Община Шумен няма просрочени и неразплатени задължения. Общо разходите по бюджета, които са изпълнени към края на септември, са в размер на 59 407 275 лв. или 64.58% от заложените. По оперативни програми към 30 септември общинската администрация е получила трансфери в размер на 5 246 479 лв., а реализираните разходи по проектите за периода са 2 393 059 лева.

Кметът на

община Благоевград

с апел към собствениците на търговски площи. "Мерките срещу разпространението на коронавируса са на път да унищожат бизнеса в Благоевград", съобщават от общината, цитирайки кметът на града инж. Румен Томов. Затворени магазини и кафенета, пусти ресторанти, празни хотели: коронавирусът изправя голяма част от малките и средни предприятия и търговци пред финансов колапс. "Трудните времена изискват от нас по-голяма солидарност, ето защо ще внеса предложение в общински съвет да бъдат намалени наемите на предоставените общински търговски площи с 20%, призовавам наемодателите на частни такива  да направят същото. Времената са трудни за всички нас и заедно трябва да се справим с това предизвикателство."  

„Община Пловдив

кандидатства за държавно финансиране на четири ключови пътни проекти“, съобщи кметът Здравко Димитров. Обектите са на обща индикативна стойност 26 милиона лева. Три от тях са пряко свързани с връзката „Модър –Царевец“ и имат за цел да подобрят уличната инфраструктура и да облекчат трафика в града. За всички тях има напълно готови проекти. „Много се надяваме Пловдив да бъде подкрепен, тъй като е ясно, че само със средства от общинския бюджета тези обекти трудно могат да бъдат реализирани“, коментира Здравко Димитров.

Извън тези обекти, във връзка с изграждането на Южния обходен колектор, ще започне и ремонтът на бул. „Александър Стамболийски“ в район „Южен“ и разширяване на неговия габарит, съобщават от общината. За целта са започнали и отчуждителни процедури.

Освен това община Пловдив ще подпомогне местният бизнес в условията на COVID-19. Кметът Здравко Димитров предлага да отпадне заплащането на таксата за маси за открито сервиране на заведенията за хранене и развлечения в града, което ще се гледа от Общинския съвет. Това стана след среща на кмета с представители на Българската асоциация на заведенията. Целта е Община Пловдив отново да подпомогне местния бизнес и повторно да въведе тази мярка, която действаше в периода на извънредното положение до преди няколко месеца.

Общо три месеца собствениците на търговски обекти за хранене няма да плащат такса за разположените маси в откритите площи – от 1 ноември до 31 януари 2021 година. Освобождаването ще става служебно от страна на общинския орган, издал разрешението за ползване.

Община Троян

отново ще предлага безплатно електронните си услуги заради увеличаващия се брой на заразените с коронавирус в региона, съобщиха от общината.

Общинската администрация в Троян е една от първите въвели и ползващи електронни услуги, които дават възможност за ограничаване на социалните контакти на гражданите. Така се намалява рискът от срещи с хора и струпване на клиенти.

Без услугите по Устройство на територията, всички останали ще могат да се заявяват безплатно по електронен път, чрез сайта на Община Троян и чрез портала за Електронни административни услуги към Държавна Агенция "Електронно управление".

Желаещите да ползват услуги на място ще ги получават при досегашния ред при строго спазване на противоепидемичните мерки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във