Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общините Сливен, Ямбол и Тунджа сключиха меморандум за сътрудничество

Кметовете на общините Сливен – Стефан Радев, на Ямбол – Валентин Ревански и на Тунджа Георги Георгиев подписаха меморандум за сътрудничество между трите общини, съобщиха от местната власт в Сливен. Подписите си поставиха и областният управител на Ямбол - Георги Чалъков и заместник-областният управител на Сливен Антоний Андонов. Инициативата за подписването на меморандума е на кмета на Сливен Стефан Радев. Документът регламентира общите ангажименти и отношения, които страните поемат във връзка с осъществяване на сътрудничество през новия програмен период при реализиране на общи проекти и инициативи, развитие на индустриални зони и привличане на инвеститори.

„Съществуват редица общи проекти, които могат да бъдат полезни и да дадат тласък в развитието на нашия регион. Идеята е да обединим усилията си и те да се случат. Моето виждане е, че това е отворено споразумение, към което са поканени да се присъединят и други съседни общини, защото инфраструктурните проекти са ключови и са важни за целия регион“, заяви кметът Стефан Радев.

Кметовете на общините Ямбол и Тунджа и областните управители на Сливен и Ямбол отбелязаха, че инициативата може да бъде за пример на останалите градове от страната, които попадат в обща зона.

Партньорските дейности, предвидени в споразумението ще бъдат насочени към проекти и инициативи, свързани с новите направления в европейското финансиране - Помощта за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа /React EU/, Интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/, съвместни проекти, в т.ч. - по линия на новата ОПРР 2021-2027, План за възстановяване и устойчивост на Република България, „Зелената сделка“ и други европейски и национални финансирания.

Сливен, Ямбол и Тунджа ще обединят усилията си за насърчаване, подпомагане и улесняване на икономическото сътрудничество и привличане на инвеститори. Идеята е помежду им да се осъществява редовен обмен на икономическа информация, добри практики и участие в съвместни инициативи в сферата на високите технологии, развитие на технологични паркове, въглеродно неутрални и индустриални паркове и други.

Меморандумът влиза в сила от датата на подписването му и важи за периода 2021-2027 година. Той не създава финансови задължения между трите общини. Въпросите, възникнали в резултат от прилагането на сътрудничеството, ще се определят в отделни споразумения, след решение на общинските съвети.

Документът регламентира общите ангажименти и отношения, които страните поемат във връзка с осъществяване на сътрудничество през новия програмен период при реализиране на общи проекти и инициативи, развитие на индустриални зони и привличане на инвеститори.

Добрите примери

Все повече стават добрите примери за намиране на ефективни икономически решения вътре, в самите общности. Откриването на изявените конкурентни предимства все по-често преминава през местното и регионалното сътрудничество. Пример за обединяване на ресурси, амбиции и усилия е проектът за инвестиционна дестинация „Сливен – Ямбол“. Водеща е идеята двата най-близки областни града да работят като един. Един от най-важните проекти получи подкрепа от държавата пътят между двата града да стане четирилентов. Обединяването на ресурси, амбиции и усилия между Общините Сливен, Тунджа и Ямбол, може да се реализира един от най-мащабните икономически проекти в страната, обхващаш индустриалните зони около Сливен и Ямбол.

Facebook logo
Бъдете с нас и във