Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общините ще получат над 4,5 млн. лв. за изработване на общи устройствени планове

Петя Аврамова

Малко над 4,5 млн. лв. са предвидени в бюджета на регионалното министерство за финансово подпомагане на общини за изработването на общи устройствени планове през тази година.

На ресорния министър Петя Аврамова е възложено разпределянето на предвидените в държавния бюджет средства за изпълнение на тази дейност, както и осъществяването на методическо ръководство, координация и контрол при възлагането, изработването, съгласуването и одобряването на общи устройствени планове. На интернет страницата на министерството са публикувани документите, указващи реда и условията за финансиране.

Сумите за финансово подпомагане са с включен данък добавена стойност и се изчисляват процентно от договорените цени между общините и избраните изпълнители, според категорията на общините, които са разделени на три групи. За големите общини от първа група се изплащат 50% от договорената сума, но не повече от 164 048 лв. За общините от втора и трета категория, попадащи във втора група, се изпаща 65% от договорената сума, но не повече 142 650 лв. За трета група, в която са  общини от четвърта и пета категория, се покриват 80% от сумите, но не повече от 121 253 лв. 

Процедурите, свързани с осъществяване на финансови трансфери, се изпълняват съобразно сключените споразумения и са в пряка зависимост от активността на местните власти.

Към настоящият момент 147 общини в България разполагат с одобрени актуални общи устройствени планове за цялата им територия.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във