Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общините ще получат милиони за инфраструктурни проекти

Регионалното министерство предвижда да продължава да финансира ключови инфраструктурни проекти. 

Вчера ресорният министър Петя Аврамова съобщи в парламента, че в бюджетната програма на  регионалното министерството са предвидени 4,35 млн. лв. за завършването на пречиствателната станция за питейни води за Сливен. Към момента дейностите по нея са завършени на 90%. Предвижда се да започне процедура по обявяване на обществена поръчка за изпълнението ѝ през втората половина на 2020 г., успоредно с изпълнението на дейности по договора за безвъзмездна финансова помощ „В и К“ ООД, гр. Сливен, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Той е на стойност 133,3 млн. лв. и сред предвидените в него обекти са и водопроводните връзки - довеждащ водопровод, отклонение от магистралния водопровод от яз. „Асеновец“, водопровод от ПСПВ към града и хранителни водопроводи, необходими за работата на пречиствателната станция.

В инвестиционната програма са включени обектите „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап III.2, община Бургас“, „Гр. Царево - укрепване свлачище северен бряг“ и „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол, община Царево“, съобщи още регионалният министър. Чрез изграждане на укрепителните и отводнителни противосвлачищни и брегоукрепителни съоръжения на тези обекти, бреговата и плажната ивица на България и техническата инфраструктура в засегнатите райони ще се предпазят от разрушаване и ще се гарантира сигурността на населението.

През тази година предстои да бъде въведена в експлоатация брегоукрепителна дамба, да се изпълнят укрепителни и отводнителни мероприятия и да се реализира паркоустройствен проект със зелени зони в бургаския квартал Сарафово. До 19.04.2020 г. трябва да бъде представен коригираният подробен устройствен план и проект за укрепване на свлачище в гр. Царево.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във