Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общините сами ще решават как да работят пазарите

Здравният министър Кирил Ананиев издаде нареждания за работата на кооперативните и фермерски пазари, за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопански животни и производство на фуражи.

Всяка община сама трябва да си създаде организация за функционирането на кооперативните и фермерски пазари. Местните власти трябва да отчетат конкретната специфика като разположение, капацитет и брой на участващи производители за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител. Разбира се, необходимо е да се спазват мерките, които предвижда извънредното положение. Местните управи обаче могат да разширят площта на фермерските пазари, но с поставяне на информационни табели за спазване на мерките и поставяне на заграждания, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара. 

Другите изисквания а осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти; предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им; спазване на дистанция от минимум 2 м. между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите; ползване на предпазни средства от продавачи и потребители; спазване на лична хигиена и дезинфекция.

Също така трябва да се даде възможност за достъп на стопаните до обработваемите земеделски площи и за реализация на пазара на произведената от тях продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция) при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID-19.

За осигуряване непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопанските животни, по преработката на суровини и производство на фуражи, при налагане на карантина на контактните здрави лица, работещи в животновъдните ферми, преработвателните предприятия, същите могат да продължат работа с нарочно предписание, като могат да напускат дома си с цел придвижване до работното място, което гарантират с лично подписана декларация, като работодателят осигурява условия на работа, които не застрашават околните лица. Задължително е спазването на всички изисквания за лична хигиена, използване на лични предпазни средства и дезинфекция.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във