Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общините с нови мерки за подпомагане на засегнатите фирми и граждани

Политическите страсти около изборите за парламент вече утихнаха и общинските управи вече са се съсредоточили върху проблемите на фирмите и хората по места, както и върху плановете за по-близкото или по-далечно бъдеще.

Пандемията и мерките за справяне с ефектите от нея са отново на дневен ред. Така на много места наред с мерките на национално ниво, общините също се опитват да подпомагат засегнатите фирми и граждани.

Кметът Станислав Дечев е предложил на общинските съветници всички заведенията за хранене и развлечения в община Хасково да бъдат освободени от общински такси за периода от 1 май тази година до 31 януари догодина. Решение по този въпрос ще може да се вземе на 23 април, когато е поредното заседание на Общинския съвет.
Мярката се отнася както за масите за консумация, които няма да бъдат облагани, така и за различните помощни съоръжения - тенти, подиуми, навеси и други. Това е поредна стъпка в подкрепа на бизнеса, след като на два пъти вече по време на прилагането на органичителните мерки тези такси, включителни и такса "смет", бяха временно намалявани.
От неплащането на тези текси през този периода общината ще се лиши от постъпления в бюджета й от 200 000 лева. Стабилното й финансово състояние обаче й позволява да направи това без то да наруши дейността й, смята кметът Дечев.

Повече от 50 проектни идеи са заложени в разработения План за интегрирано развитие на община Разград. С този стратегически документ се определят  приоритетите и посоката на развитието на Разград и населените места през следващите седем години.
Правят впечатление предложенията за изграждане на модерни индустриални и логистични зони, за развитие на научно-изследователската и развойна дейност и внедряване на иновации в малките и средни предприятия. В списъка с проекти са включени и културни и природни забележителности, и туристически дестинации.

В плана място намират също проектни идеи за обновяване на ВиК инфраструктурата и съоръженията за пречистване на отпадъчните води. Ще се търси финансиране и за усъвършенстване на системата за събиране и управление на отпадъците, за подобряване на транспортната свързаност и градската мобилност в областния град и други.
Общата стойност на тези проекти е над 262 млн. лева. За изпълнението им се очакват 150 63 млн. лева от фондовете на Европейския съюз, 74 млн. лева от републиканския бюджет, както и 22 млн. лева от бюджета на Община Разград и 16 млн. лева от частни инвеститори.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във