Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общините с минерални извори ще получат 3.5 млн. лева

Правителството отпуска средства на Министерство на околната среда в размер на 3,5 млн. лв. за реализиране на програмата за минералните води. Това е наша инициатива, на която държим изключително много, защото искаме да осигурим възможност на общините да развият потенциала на находищата на минерални води. Тези средства могат да бъдат ползвани по програмата с цел да се модернизира мрежата в населените места или съоръженията за водочерпене, или довеждащата мрежа така, че общините да могат да реализират икономически дейности в населените си места. Това заяви министърът на околната среда, Ивелина Василева, след днешното заседание на Министерски съвет. 

"До 16 декември общините могат да изпращат проектни предложения. Принципът е 50% безвъзмездно финансиране и 50% осигуряване от общините или чрез собствените си бюджети, или чрез кредити. Ако използват кредит, ще бъдат лихвите по кредите. Общините могат да формират и публично-частни партньорства и по този начин да реализират дейности като развитие на СПА туризъм, балнеолечение, дейности, свързани с производство на зеленчуци, спортни дейности”, разясни министърът в оставка.

Програмата за минералните води ще финансира екологични общински проекти за оползотворяване на топлинната енергия на минералните води и като резултат – директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове. Ще финансира и част от инвестициите, водещи до подобряване и повишаване на ефективното използване на ресурсите от минерални води.

Министрите решиха разходната част по бюджета на министерството да бъде увеличена с 1 533 610 лв. в частта на разходите за поддръжка, предназначени за погасяване на възникнало задължение. Сумата представлява обезщетение за вреди, произтичащи от разходите, направени поради грешки и пропуски в тръжната документация и в проектите за строителство на сметище Перник; стойността на механична работилница и дървена постройка, оставени при предаване на обекта; обезщетение за процедурната печалба от неизпълнени работи; възнаграждение за изпълнени работи и лихвата за забава на плащанията, както и присъдените разноски по търговското дело на ВКС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във