Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОБЩИНИТЕ С ГОРИ ПРАВЯТ АСОЦИАЦИЯ

В края на септември ще бъде учредена асоциация на общините собственици на гори и земи от горския фонд. Инициатори са кметовете на общините Ветово и Ихтиман Иван Гройчев и Маргарита Петкова. Над 30 местни администрации са дали съгласието си да участват в сдружението, чието учредително събрание ще се състои на 25 септември в Самоков.
Целта на асоциацията е да съдейства на местните администрации при обмяната на добри идеи и практики за управлението на горските фондове. Тя ще настоява и за промени в правилника към закона за горите, който предстои да бъде утвърден скоро.
В резолюцията на бъдещата организация се казва още, че в новия норматив за горите не се регламентира равнопоставеността на общинските и държавните горски структури при стопанисване на горски площи. Намеренията са да се изравни статутът на лесовъдите, работещи в общините, с този на служителите в държаните горски и ловни стопанства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във