Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общините променят планове и проекти, но не спират инвестициите

Проект, финансиран от Европейска банка за възстановяване и развитие, предвижда доставка и монтаж на 31 нови зарядни станции за електрически автомобили във Варна.

Общините продължават за инвестират в инфраструктура, ремонти и в мерки за справяне с епидемията от коронавирус. Новата икономическа среда, в която сме сега, променя планове и започнати проекти - някои се замразяват, за други се намаляват средстваат, за трети пък се отпускат допълнително. При всеки случай всичко това е свързано с финансови средства. Това е причината да се актуализират бюджените в някои общини. Това направиха във Видин и в Сливен.  

Две от общо 31 зарядни станции за електромобили и електрически велосипеди във Варна вече са инсталирани, съобщиха от общината. Всяка една от тях може да зарежда две возила едновременно. Зарядните устройства са част от проекта на Община Варна "Транш №2: Зона за платено улично паркиране и поставяне на зарядни станции за електрически автомобили", финансиран от Европейска банка за възстановяване и развитие. Той предвижда доставка и монтаж на 31 нови зарядни станции за електрически автомобили, от които 22 за обществено ползване в обхвата на "синя зона – център" и "синя зона-широк център". Останалите девет вече са на разположени на служебните електромобили на общинско предприятие "Общински паркинги и синя зона".

Зареждането на електрическите автомобили на общинските зарядни станции е напълно безплатно за потребителите. Инвестицията има за цел стимулиране на използването на екологични превозни средства и подобряване чистотата на въздуха.

Общинските съветници във Видин приеха актуализация на бюджета и промяна на поименния списък за капиталови разходи за 2020 г., съобщиха от общината в крайдунавския град

Изменението се е наложило поради постъпили приходи от продажба на нефинансови активи към края на юни тази година в размер на 120 803 лв. и създаване на нов обект в поименния списък за капиталови разходи. На редовното заседание местният парламент е одобрил проект за изменение на Общия устройствен план на град Видин и Общината в обхвата на проектното трасе на железопътната линия Видин-Медковец. 

Прието бе удължаване с шест месеца на крайния срок на действащ кредит с остатъчен размер от малко над 1 155 000 лв., предназначен за финансиране и рефинансиране на допустими разходи за изпълнението на проекта "Подобряване състоянието на образователната инфраструктура в гр. Видин", както и удължаване също с шест месеца на друг краткосрочен дълг - за 3 576 594 лв., във връзка с проекта "Основна реконструкция на централна пешеходна зона“ по ОП "Региони в растеж 2014-2020".

Съветниците са гласували и предложение за захранване на банкова извънбюджетна сметка, обезпечаваща авансово плащане по проект "Разработване на Програма за намаляване нивата на фини прахови частици и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Видин с план за действие за периода 2021-2025 г.".

Местният парламент е взел решение и по финансирането на още няколко други проекта. 

Общинският съвет в Сливен също обсъди и гласува актуализация на бюджета за тази година, съобщиха от общината.  Мотивите за това изменение е представил кметът Стефан Радев. Сред тях е била необходимостта от отпускане на целева субсидия в размер на 25 хил. лв. за изграждане на лаборатория за диагностика на COVID-19 с PCR метод от МБАЛ "Д-р Иван Селимински". Той е отбелязал и подписването на Колективния трудов договор между Общината, КНСБ и регионалния съюз към КТ "Подкрепа", с който се увеличават от 1 юли тази година заплатите на медицинските работници в общинското здравеопазване в Сливен. Други причини са свързани с разходи за ремонтни дейности в няколко населени места от общината.

 Общинските съветници са дали съгласието си за партньорство на Община Сливен в проект WINET – Търговия и иновации в лозаро-винарската индустрия, BSB – 638 на Търговско-промишлена палата-Стара Загора, както за сключване на договор за дългосрочен кредит на "Пътнически превози" ЕООД - Сливен.

Били са одобрени и предложенията, свързани с разпоредителни сделки с общинска собственост, одобряване на подробни устройствени планове, прекратяване на собственост и отпускане на финансови помощи и средства на граждани. И още някои други проекти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във