Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общините прекрояват икономиката с нови планове за развитие

Въпреки намалелите приходи и необходимостта от прецизиране на разходите, общините мисля и за времето след коронавирус. Все пак животът не може да спре и да се чака някакво чудо - от управляващите у нас или пък от Европейския съюз. Или пък от някой голям брат.

На много места местната власт взема инициативата и разработва програми и планове за развитие. 

Община Ямбол

предлага за обществено обсъждане намерението си да поеме дългосрочен дълг в размер до 1 800 000 лева, съобщиха от общинския пресцентър.
С тези средства общината ще участва при финансирането с 15% от стойността на проекти за подобряване на културната инфраструктура в града. Всички те са на обща стойност 12 000 000 лева и предвиждат ремонт и модернизация на художествената галерия "Жорж Папазов", на Младежкия културен център, на Регионалния исторически музей и на Музея на бойната слава.
Срокът за усвояване на заема е до три години от подписването на договора, а гратисният период за погасяване на главницата е също до три години. Кредитът трябва да бъде изплатен до 12 години с бюджетни средства на общината.

През миналата година в

Общита Кюстендил

са изпълнявани общо 21 проекта, от тях 15 са инвестиционни, а останалите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Приключени са три проекта. Действащите към края на миналата година проекти са били 16.

С мисъл за бъдещето обаче сега Община Кюстендил започна процедура по разработване на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 година. Документът се разработва съгласно Методически указания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Планът е стратегически документ и интегрира регионалното и пространствено развитие на цялата територия на общината, определя актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона.

Във връзка с извършване на анализ на икономическото, социално и екологично състояние на общината, както и определяне на цели, приоритети и идентифициране на проектни идеи, които са приоритетни както за община Кюстендил, така и за развитие на интегрирани идеи в сътрудничество с други общини, общината се обръща към всички граждани и фирми да участват с предложения и идеи.

През периода на разработване на ПИРО ще бъдат анализирани всички получени анкетни формуляри и преди приемане от Общински съвет ще бъде проведено публично обсъждане. Идеята е в анализирането и разработването на ПИРО за 2021-2027 г. да се включат максимален брой жители на общината. И така да се  идентифицират и заложат реални и изпълними цели и проекти за община Кюстендил с ясно обоснована визия за изпълнение и финансиране.

В

Община Благоевград

също се провежда анкетно проучване във връзка с разработването на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г. в изпълнение на Закона за регионалното развитие. То се прави, за да се установят конкретните нужди, мнения и препоръки на местната общност във връзка с формулирането на визия, цели и приоритети за развитие на общината. Очаква се с уУчастието на гражданите и представителите на бизнеса в изработването на плановете да се гарантира тяхното качество и реалистичност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във