Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общините помагат за засегнати бизнеси

Общините винаги са на първа линия - на една ръка ръзстояние от хората. Пълният "локдаун" през пролетта беше напълно неочакван за икономиката, фирмите и за  българските общини. Въпреки намалелите приходи и трудности през следващите месеци, местната власт успя да подкрепи бизнеса и хората, които изпаднаха в най-голяма нужда.

Сега сме във вихъра на втората вълна на коронавируса. Вече сме по-подготвени, защото всички имаме изработен алгоритъм за действия в извънредната ситуация. Общините продължават да подпомагат бизнеса и хората с различни мерки, за да смекчат  финансовите сътресения от кризата като заедно с това и внимават да няма излишните разходи в изтънелия бюджет на местната власт.

Несигурността създава икономическите проблеми. В отговор в някои общини взеха и допълнитени мерки за облекчаване на бизнеса.

Кметът на Хасково предлага освобождаване от плащане на наеми за срока на извънредните противоепидемични мерки, разпоредени на 25 ноември, на всички, които осъществяват дейност в общински имоти. Кметът Станислав Дечев е внесъл докладна в Общинския съвет. Предложението трябва да бъде разисквано и гласувано на 18 декември.
Мотивът е, че община Хасково следва да предприеме допълнителни мерки за защита на местния бизнес, спортните и културни организации, както и организациите, които осъществяват социални функции, както направи и по време на извънредното положение от 13 март до средата на май.
Съветниците от "БСП за България" предлагат разширени облекчения - освобождаване от такса "битови отпадъци" на прекратили дейност фирми, освобождаване от лихви за данъци и просрочени задържения за 6-месечен период след извънредната обстановка, от патентен данък и други.

Бюджетът на община Добрич за тази година ще бъде намален с над 584 000 лева. Актуализацията е наложителна. Усложнената епидемична обстановка сви икономическия и социален живот, а това доведе до спад както в приходите, така и в обема на предоставяните от общината услуги. Според кмета Йордан Йорданов постъпленията от някои приходи са доста под очакваните нива както спрямо плана за 2020 г., така и в сравнение с миналата година. Най-голям е спадът в постъпленията от такса "битови отпадъци" и от продажбата на нефинансови активи.
С актуализацията на бюджета ще бъдат намалени и разходите. По-малко средства ще бъдат похарчени и за зимно поддържане и снегопочистване. От направени икономии във фонд "Работна заплата" в някои местни дейности в бюджета ще бъдат предвидени по-малко разходи за възнаграждения и осигурителни вноски.
Годишната финансова рамка на община Добрич възлиза на близо 76 392 000 лева при приемането й в началото на 2020-а.

Още едно облекчение се предвижда в Добрич. Цените на таксиметровите превозида не бъдат променяни и през 2021 година, предлага кметската управа.
Минималната тарифа за километър пробег ще се запази по 0.75 лева през деня и 0.85 лева през нощта, ако общинският съвет одобри предложението. Максималните цени - 1.20-1.30 лева за дневна и нощна тарифа, също се очаква да бъдат запазени на равнищата от тази и миналата година.
Общината смята, че цените не бива да бъдат променяни след анализ на действащите тарифи, разходите за гориво, амортизациите на колите, заплатите на шофьорите и други.

Община Габрово уведоми превозвачите, които извършват таксиметров превоз на пътници, че размерът на данъка за следващата година е 300 лв., като той е определен със Закон за държавния бюджет. Преди получаване на издаденото разрешение се заплаща и дължимия данък.

Данъкът на такситата в Община Ловеч за следващата година ще е 300 лева, съобщават от общинската администрация. Съгласно Закона данъчно задължените лица заплащат годишен данък за таксиметров превоз на пътници за 2021 година, намален с разликата между размера на определения от Общинския съвет годишен данък и минималния годишен размер на данъка според Закона за местните данъци и такси от 300 лева, но не по-малко от 300 лева. Така при определен данък за Община Ловеч в размер на 500 лева, данъчно задължените лица ще заплащат 300 лева, а разликата от 200 лева Община Ловеч ще получи под формата на компенсация от държавния бюджет.

Подобна е схемата и в Пловдив. Таксита в Града под тепетата ще плащат минимален данък през 2021 г, съобщиха от пресцентъра на общината. Ако през тази година собствениците на таксита в града са плащали по 750 лв., то догодина сумата ще е 300 лева. "Това е национална антикризисна мярка в ситуацията на продължаващата епидемия, желаем да улесним бранша, който при въвеждането на извънредното положение и последвалите епидемични мерки, изпитва затруднения", отбелязва заместник-кметът по транспорт Тодор Чонов.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във