Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общините откриват възможностите и в кризата

И в днешната критична ситуация - с намалените данъци и облекченията за плащане на местни данъци и такси, общините продължават да инвестират. Макар и не в този обем, който бяха планирали при изготвянето на своите бюджети. Проектите са различни, някои се реализират в помощта на еврофондове, други с национално финансиране, а трети с пари от общината.

Община Плевен

ще инвестира почти 246 000 лева за подобряване качеството на атмосферния въздух. Средствата са осигурени като безвъзмездна финансова помощ по ОП "Околна среда 2014-2020", съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на България, съобщиха от общината.

Плевен е един от градовете в България с наднормено замърсяване на атмосферния въздух. В тази връзка местната администрация изпълнява "Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на град Плевен по показателите фини прахови частици с размер до 10 µm (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) с План за действие за периода 2016-2020 г.".

Общината е разработила проектното предложение. То предвижда да се изготви Комплексна програма за качеството на атмосферния въздух за периода 2021–2025 г. на община Плевен. Главната цел е свързана с идентифицирането на най-подходящите мерки за постигане на съответствие с приетите нормативни изисквания на национално и европейско ниво. Стратегическата цел е да се осигури здравословна среда за живот на населението и висока степен на защита на околната среда.         Общата стойност на проекта е 245 945.59 лв., от които европейското съфинансиране е 209 053.75 лв., и национално - 36 891.84 лв., представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ. Общата продължителност на проекта е 24 месеца (от 19 март 2019 г. до 3 март 2021г.), от които 18 месеца са предвидени за фактическо физическо изпълнение на съответните съставляващи проекта дейности.

Плевен, който е седми по население град у нас и трети в Северна България, след Варна и Русе.

Община Хасково

е одобрена за участие в програмата "Предизвикателството интелигентни градове" (Intelligent Cities Challenge - ICC) на Европейската комисия, съобщиха от общината.
Избраните приоритетни категории са:


  • Иновативно образование и обучение за повишаване на квалификацията и преквалификацията

  • Здравеопазване;

  • Насърчаване на здравето и благополучието на гражданите;

  • Умна и зелена мобилност и транспорт;

  • Трансформираща промишленост, зелено производство и чисто производство.

Програмата ICC е инициатива на Европейската комисия за изграждане на зелена Европа чрез насърчаване на интелигентен и устойчив растеж в европейските градове. Тя има за цел да помогне на 100 по-малки и средни градове в ЕС да подкрепят зеления, неутрален по отношение на климата устойчив растеж, да се справят с най-големите градски предизвикателства и да подобрят качеството на живот.

Повече от един тон хартия предаде

Община Видин

в подкрепа на каузата за соларна пейка в града, съобщиха от общината. В продължение на две седмици служители от Общинската администрация събраха и сортираха хартията. Компанията "Кнауф България" също се присъедини към идеята във Видин да има соларна пейка. Средствата от предадените материали ще отидат в полза на каузата, която стартира инициативната група СМЕ.БГ и увлече стотици последователи. "Своята" хартия за изпълнение на проекта предадоха и от Областна администрация в града.

Идеята е от месец май тази година, когато групата внесе предложение в Общината за изграждане и позициониране на соларна пейка. След проведените работни срещи с представители на общинското ръководство и експерти, бе взето решение съоръжението да бъде разположено на пл. "Ташкюприя", където предстоят и редица дейности по благоустрояване.

До момента за закупуването на иновативната пейка са събрани около 2 000 лева.

Соларната пейка дава възможност за зареждане на мобилни устройства от акумулирана енергия чрез поставени слънчеви колектори и има иновативен дизайн. В същото време тя е и чудесно място за отдих.

Община Бургас

пък създава нова атракция, която да направи града още по-интересен. Започна строителството на Планетариум, който ще бъде част от Детския научен център в пристанищната зона за обществен достъп, съобщиха от общината. Разположен пред входа на образователния център, той ще представлява сферична метална конструкция с модерен архитектурен дизайн и осигурена достъпна среда за хора с увреждания.

Планетариумът няма да е само атрактивен, но и полезен. Там децата ще получават знания по астрономия, физика и изобщо в сферата на точните науки. Със специфичната си форма бургаският Планетариум ще прилича на този в Бристол и на популярното в цял свят бобено зърно в Чикаго.

Едновременно със строителството стартира и изпълнението на доставката на специализирано оборудване от висок клас за 2D и 3D прожекции на готови мултимедийни програми, които ще отведат посетителите на пътешествие в галактиката Млечен път и извън нея.

Последен модел оборудване за 3D визуализации ще осигурява възможност на посетителите да се докоснат до част от тайните на необятния Космос, а специално разработени научни и софтуерни програми ще позволяват прожектиране на картинни изображения на Вселената в реално време.

Планетариумът ще предоставя възможност за организиране на групови посещения и провеждане на изнесени часове по география, физика и астрономия на учениците от Бургас и региона. Срокът за изграждането му е 180 календарни дни, а възложител е ДП "Пристанищна инфраструктура".

Facebook logo
Бъдете с нас и във