Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общините освобождават бизнеса от наеми

Ваксинацията срещу коронавируса вече набира скорост, но въпреки мерките срещу пандемията, натискът върху бизнеса и хората остава. На много места общинските власти обмислят и други проекти и програми, с които да помогнат на засегнатите. 

Някои мерки са  изпълнени по бюджетите за миналата година, а други се обсъждат по проектите за финансовата рамка за 2021 година.  

Община Велико Търново ще освобождава бизнеса от такса "смет", ако му се е наложило да спре дейността си заради наложените след март миналата година противоепидемичните мерки, съобщават от общината. Собствениците на обекти за стопанска дейност, които са били затворени, ще бъдат освободени от плащане на таксата за битови отпадъци - за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване.
Това облекчение се отнася както за периода на извънредното положение от 13 март до 13 май 2020 година, така и за следващия период след 27 ноември, когато също беше ограничена дейността на бизнеса.
И за декември 2020 г. и за януари 2021 г. наемателите на общински имоти, които са спрели работа заради пандемията, са освободени от наеми. Тази мярка ще важи и през февруари.

Със заповед на кмета на Добрич е приети още една икономическа мярка за облекчаване на наемателите на общински обекти. Освобождават се изцяло от заплащане на дължимия наем за периода на действие на въведените през миналата година противоепидемични мерки всички търговци и юридически лица с нестопанска цел – наематели на общински обекти на територията на общината, чиято дейност е преустановена по тази причина. На юридическите и физическите лица, заплатили наемите си по договори с Община Добрич за този период, сумата ще бъде приспадната от дължим наем за следващ период.

За освобождаване на дължим наем могат да кандидатстват търговци или юридически лица с нестопанска цел – наематели на общински обекти на територията на Община град Добрич, които осъществяват дейност на територията на общината. Не трябва да имат задължения за неплатени наеми, данъци и такси към общината към момента на кандидатстване; и да не обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;

В Плевен също са разработени още  мерки за подкрепа на бизнеса в условията на пандемията от коронавирус. Предложението е включено в дневния ред на заседанието на Общинския съвет, насрочено за 25 февруари, съобщиха от общината.
То предвижда да бъдат освободени частично от наемни вноски наемателите на обекти, публична общинска собственост, които се намират в учебните заведения и са ограничили дейността си заради въведените противоепидемични мерки.

Община Видин и финансовият факултет на Стопанската академия в Свищов са договорили партньорство по време на работна среща между кмета д-р Цветан Ценков и проф. Андрей Захариев, декан на Факултет „Финанси“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов, съобщиха от общината. Екип от хабилитирани преподаватели и млади учени-финансисти пилотно ще разработят и внедрят цифров модел за анализ и оценка на финансово-бюджетното състояние на Община Видин с 10-годишна прогноза за развитието по основни функции и дейности. 
Дискутирана е възможността в рамките на партньорството между общините по поречието на реката, обединени в Асоциацията на дунавските общини, и по инициатива на видинския кмет да се заяви още този месец пред Министерство на финансите необходимостта от държавна подкрепа и финансиране за общо въздушно третиране на поречието и крайбрежните ивици на Дунав срещу комари. 
Обсъдено е също създаването на съвместни туристически продукти чрез разработване на общински стратегии в сферата на туризма, което е заложено и в плановете за интегрирано развитие на общините. Една от насоките, по които общините биха могли да получат подкрепа е във връзка с проекти за възстановяване на пътническия трафик по река Дунав и за придобиване на малки туристически катери.

Facebook logo
Бъдете с нас и във