Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общините наваксват изпълнението на местните бюджети

Общините намират възможности да се справят с трудностите през тази година и въпреки Ковид пандемията успяват да постигнат едно добро изпълнение на общинските бюджети.

На свое заседание Общински съвет в Габрово прие актуализирал бюджетът на общината за 2020 г. и инвестиционната програма, съобщават от пресцентъра на местната власт.

Заедно с това са одобрени разходите за услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината за 2021 година. Прогнозните количества са 16 000 тона отпадък. Такса битови отпадъци няма да бъде увеличавана, уточняват от общината.

Приет е бил и ред и начин за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода от 13 март до 13 май тази година на задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март, са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината.

Решето е за срока на въведените временни противоепидемични мерки със заповеди по чл. 63 от Закона за здравето на Министъра на здравеопазването и техните изменения и допълнения - да не се начисляват наеми на наематели на общински обекти, които осъществяват дейност, попадаща в забранените, да не се начисляват месечни такси за ползване на терени - общинска собственост за разполагане на маси и столове за сервиране на открито, да не се начислява и заплаща постояна месечна такса за посещение на детски градини и ясли, на територията на Община Габрово.

Според кмета Стефан Радев община Сливен отчита все по-добро изпълнение на бюджета, съобщават от общината. "Усилията ни са насочени към 100% изпълнение на бюджета и смятам, че се приближаваме към тази основна цел. През 2015 г. тръгнахме с 55-60%, заложено ни от предходното управление, а сега отчитаме близо 90% изпълнение, което е значителен напредък в тази посока“, отбеляза градоначалникът. Той определя общинския бюджет за 2021 г. като значително по-голям с оглед на това, че продължава политиката на правителството за увеличаване на доходите в сферите на образованието, социалните дейности и администрацията. По думите му увеличението е свързано още и с отпуснатите от централния бюджет субсидии за общините.

Към момента община Сливен няма просрочени задължения, включително и към доставчици, всички средства се изплащат в деня на падежа или преди това. Единственото, което остава да се изплаща е облигационният заем. "Можем да кажем, че 2021 г. ще е последната, през която плащаме стари задължения от предходни управления към доставчици“, коментира кметът по темата за финансовото състояние на общината. Общината е сключила договор за заем, свързан с реализация на проекта за ремонт на лифта, който възлиза на около 3 млн. лева.

По отношение на политиката на Общината в подкрепа на местния бизнес и по-конкретно освобождаване от плащане на наеми на ползвателите на общински имоти за търговия и „тротоарно право“, които заради наложените противоепидемични мерки са затворени и не могат да работят, кметът заяви, че тя ще продължи до отмяната на мерките. 

Общинският съвет в Плевен е преминал през една много трудна за работа година, съобщават от общината като цитират неговият председател Мартин Митев. 
Най-трудният момент е било приемането на бюджета на общината.
По думите му, сред най-важните решения, които са взели пред тази година общинските съветници, са предоставяне на база на възстановеното ВВВУ "Г. Бенковски", което ще изгради в Плевен факултет за обучение на цивилни студенти. Такива са били решенията, свързани със строителството на автомагистрала "Хемус", приемането за управление от общината на част от парка "Кайлъка".

Според Митев финансово общината е наваксала част от първоначалното изоставане с приходите в бюджета - от 6 млн. лв., като то е намалено на 2.5 млн. лева. "Не взехме заем, защото смятаме, че можем да се справим с вътрешни резерви. Прогнозата ми е, че следващият бюджет ще бъде рестриктивен, ще се редуцират редица разходи", коментира Мартин Митев.

..

Facebook logo
Бъдете с нас и във