Банкеръ Daily

Чиста природа

Общините кроят екопроекти с перспектива

Въпреки изпълнението на наложителните задачи по мерките за противоепидемична защита на хората и бизнеса, в много общини гледат и по-нашироко, и по-надалеч. Кметовете на много населени места предлагат и изпълняват различни проекти с дългосрочен ефект. 

Така Плевен се превърна в първият и единствен засега град у нас с изцяло подменено улично енергоспестяващо осветление, съобщиха от общината. Проектът се изпълнява от инвеститор, който влага около 6.2 млн. лева собствени средства, а общината ще ги изплаща на равни месечни вноски за срок от десет години, пояснява кметът Георг Спартански.

Доставени и са монтирани близо 7300 енергоспестяващи светодиодни осветителни тела. Въвежда се система за централно наблюдение и управление на осветлението по улиците и площадите. 
По проекта ще бъдат осветени 100% всички пространства на градската среда. Срокът за изплащането е обвързан със спестяванията, които ще бъдат резултат от въвеждане на мерките за енергоефективност. Те ще доведат до икономия на средства за електроенергия от над 370 000 лева годишно и на средства за поддръжка от около 237 000 лева годишно, пояснява кметът. Със спестените пари Общината ще изплаща вложените средства от изпълнителя. Важно предимство на системата е, че тя ще се саморегулира - ще включва и изключва осветлението в зависимост от нивото на дневната светлина.

В Габрово също предвиждат изпълнението на такъв проект. Модернизацията на уличното осветление започва с използването на иновативен подход на финансиране. Инвестицията ще се изплати от икономиите на електроенергия, които то генерира, отбелязва кметът на града Таня Христова.

Новото улично осветление ще отговаря на всички стандарти и изисквания за осветеност на съответния клас улица, съобщават от общината. То  изцяло ще бъде подновено с енергийноефективно, с което ще се реализират значителни спестявания на електроенергия и вредни емисии в природата. Изпълнител на проекта е ДЗЗД "Енерджи Ефект - Енерпром".

Освен подмяна на съществуващите осветителни тела на територията на града, предстои и изграждане на система за енергиен мениджмънт, която ще извършва управление, мониторинг и контрол на уличното осветление.

Инвестицията за реализирането на енергоспестяващи мерки е за сметка на изпълнителя, който гарантира за постигане на икономиите, в противен случай плаща неустойка. Сумите, дължими по договора от Община Габрово, се покриват от реализираните за срока на договора спестявания от електроенергия. Договорът е в размер на 3 993 201 лева /без ДДС/ и включва проектиране и  осъществяване на авторски надзор, изпълнение на енергоспестяващи мерки и модернизация на системата за осветление на град Габрово, включително въвеждането в експлоатация. Общо 881 681 лв. /без ДДС/ от цялата сума са предоставени от Националния доверителен екофонд (НДЕФ), а 991 222 лв. /без ДДС/ са предвидени за поддръжка, ремонт и отстраняване на аварии по кабелната и стълбовната мрежа.

Подходът при тази инвестиция, ще бъде представен и в европейски мащаб в контекста на екологичните и енергийно ефективни политики, с които Община Габрово заслужи наградата на Европейската комисия "Европейски зелен лист" 2021.

В Дупница пък обръщат внимание на по-широкото използване на електромобилите. Кметът на града Методи Чимев предлага тези ековозила да паркират безплатно в Дупница, което може да стане чрез допълнение на местната Наредба за организация на движението, съобщиха от общината. Целта на тази мярка е увеличение на електрическите превозни средства, използвани в града, което пък да доведе до повишаване на качеството на въздуха и намаляване на шума.

Предвиденото освобождаване от такса за паркиране ще важи за "синята зона" в Дупница и за общинските платени паркинги. А общинското предприятие "Паркинги и гаражи" ще издава специален стикер, който да се поставя на предното съткло на автомобила. Стойността му ще е 10 лева.

В Шумен продължава строежът на Пречиствателната станция за питейни води в Шумен, като изпълнението се движи в срок. Обектът е завършен на една трета, съобщи управителят на "ВиК-Шумен" Жанета Панайотова. 
Срокът на завършване на пречиствателната станция е април 2022 година, уточняват от общината. Но тя ще заработи чак, когато бъде изцяло подменен довеждащия водопровод от язовир "Тича", който в момента обаче е на етап "работен проект". Очаква се той да е напълно изпълнен в края на 2023 година.
Дотогава ще се изпълнят не само тези два проекта, но и автоматизирана система за управление на водите, зониране на града, и още проекти, които са взаимосвързани, посочва Жанета Панайотова.
Стойността на проекта за изграждане на Пречиствателната станция за питейни води е 21 млн. лева, а на довеждащия водопровод - 67 млн. лева.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във