Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общините инвестират в очакване на "новото нормално"

Местната власт в различните региони на страната обмисля мерки за свиване на разходите на публични средства или пък се насочва към развиване на проекти, които в следващите месеци, когато очакваме да дойде "новото нормално", биха могли да донесат приход на общината. 

Някои от тях са насочени към обектите от туристическата инфраструктура. Например, в

община Сливен

кметът Стефан Радев е подписал договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ за безвъзмездно финансиране и изпълнение на проект „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен“. Проектът е на обща стойност от 7 929 591 лева и се финансира с комбинирана подкрепа – заемно финансиране от Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Южна България и безвъзмездни финансова помощ от оперативната програма, съобщават от пресцентъра на общината.

„Това е един проект, по който работим от дълго време, проект, който включва и безвъзмездно финансиране, и заемни средства от Фонда на фондовете. Общата му стойност е близо 8 милиона лева, от които 3 милиона са заем, а 5 милиона са от ОП „Региони в растеж“. Може би все по-често ще има такива комбинирани проекти и е добре общината да трупа опит в управлението им“, отбелязва кметът.

Проектът е насочен към основните културно-исторически атракции и културно-историческото наследство на Града на стоте воеводи. Това са къщата-музей „Хаджи Димитър“, къщата-музей „Сливенски бит“, къща-музей „Добри Чинтулов“, първата текстилна фабрика и крепостта „Туида“, на които ще се извършват консервационни и реставрационни дейности. Предвидена е и социализация на обектите, така че да станат по-атрактивни. 

Предстои цялостно реновиране на въжената линия за Карандила. Лифтът е най-бързата връзка между обектите в града и природния парк "Сините камъни".

Община Балчик

пък възнамерява да поеме дългосрочен дълг от над 281 000 лева за възстановяването на велоалея по общинския път към черноморския комплекс "Албена", съобщават от общината.
Проектът предвижда да бъде ремонтирано трасе от 8.7 километра. Повече от 6500 квадратни метра от асфалтово покритие ще бъдат възстановени. В началото на велоалеята ще бъде поставена информационна табела за забележителностите в Балчик.
Проектът има финансовата подкрепа на Местната инициативна група "Балчик-Генерал Тошево", а общината ще тегли кредит от фонд "ФЛАГ", за да се разплати междувременно за строителните работи. Залог за заема ще бъдат собствени приходи на общината.

В

Община Видин

предстои да се създаде Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“. Основната цел е постигането на по-добра оперативност, ефективност и икономичност при извършването на дейностите по чистота, озеленяване и благоустройство на територията на общината, съобщават от кметството.

Приоритет на новото предприятие ще е подобряването на системата на сметосъбирането и сметоизвозването в Община Видин. Нови елементи са машинното почистване и миенето на улиците с мотометачки, както и подобряването на зимното почистване и поддържане на уличната мрежа чрез машинна обработка на уличните платна с противообледенителни препарати.

По отношение на озеленяването дългосрочната цел е промяна на цялостния облик на града, включително чрез изграждане на системи за напояване на зелените площи в Крайдунавски парк и парк „Владикина бахча“, както и в централната градска част. Новата структура ще изпълнява и дейностите, които досега се извършваха от строителната група към общината.

Чрез създаването на общинското предприятие ще се подобри изпълнението на едни от най-важните задължения на местната власт – сметосъбирането и сметоизвозването, уличното метене и миене, озеленяването, както и зимното снегопочистване и поддържането на уличната и общинската пътна мрежа. Община Видин ще има и по-голям контрол върху качеството на извършваните дейности, които ще бъдат организирани много по-ефективно и икономично, отколкото ако са поверени на външни изпълнители.

От началото на годината общината сама извършва дейностите по озеленяване и това струва с около 600 000 лв. по-малко. Преди договорът с фирмата е бил за около 730 000 лв. годишно, а сега разходите са около 100 000 лв. за работни заплати и около 30 000 лв. за консумативи. Председателят на ОбС Генади Велков прогнозира, че икономическият ефект от създаването на новото общинско предприятие ще е икономия около 1 500 000 лв. общо от чистотата и озеленяването.

От

община Пловдив

съобщиха, че само един участник отговаря на условията за участие в обществената поръчка за „Реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните на стадион „Христо Ботев“.

„Единствено ДЗЗД „Колежа“ е отговорил изцяло на изискванията в техническата оферта и затова е допуснат до отваряне на ценовата. За останалите четирима участници преценихме, че не са се справили и предлагаме на възложителя да ги отстрани“, обясни директорът на дирекция „Обществени поръчки“ Тодор Тодоров. Офертата на ДЗЗД „Колежа“ е на стойност 43 657 605 лева и 52 стотинки. Прогнозната стойност на обекта бе 44 348 399,25 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във