Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общините гласуват облекчения при плащане на местните данъци и такси

На прага е новата 20121 г. трябва да се подготвят проекти и за следващия програмен перод 2021-2027 година. 

Краят на тази година се вижда, но никой не се наема да каже кога ще се справим с пандемията от коронавирус. Общините като най-близо до хората търсят начини да помогнат на бизнеса и хората, въпреки усетеното вече забавяне в икономиката и свиването на приходите в бюджетите на местната власт. От различни краища на страната идват новини за облекчения при плащане на местните данъци и такси. 

Такса смет в Кюстендил да остане без промяна предлага кметът на Община Кюстендил Петър Паунов. Ако съветниците приемат предложението, таксата, която не е променяна в последните десет години, ще остане 1.4 промила върху данъчната оценка на имота, за територията на града, уточняват от общината. Извън територията на Кюстендил таксата е 2 промила. Двайсет и седем населени места са освободени от такса смет заради липсата на сметоизвозване. За фирмите таксата е по 5.5 промила в града, а в населените места без сметосъбиране - 1.1 промил.
Общинският съвет ще гласува още и предложение за освобождаването от наеми и такси за заведенията и наемателите на общински обекти за периода, в който не работят поради въведените противоепидемични мерки.

Такса смет в община Плевен остава без промяна и през 2021 година. Това е решението на Общинският съвет, съобщиха от пресцентъра на общината.
Прилаганите в момента размери на таксата са от 2015 година. В Плевен за жилищни и нежилищни имоти на граждани и предприятия таксата е 1.494 на хиляда от данъчната оценка на имота; за нежилищни имоти на предприятия - 4.814 на хиляда. Това е записано в План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен за следващата година.

Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа: за сгради, собственост на организации на хора с увреждания, които не са отдадени под наем; за сгради на училища, висши училища и академии, използвани за учебен процес и научна дейност; за музеи, галерии, библиотеки и читалища, които не са отдадени под наем.

За периода между 1 ноември 2019 г. - 31 октомври 2020 г. разходите за сметосъбиране и сметоизвозване са 3,31 млн. лева. 
Прогнозната стойност за сметосъбиране и сметоизвозване за следващата година е 3.36 млн. лева. За почистване по райони в града плюс трикратно миене през годината, са заложени 4.5 млн. лева. Общо прогнозните разходи в План-сметката за приходи от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането са 13.17 млн. лева.

При определяне на прогнозните разходи за дейностите е взето под внимание предстоящото сключване на нови договори по почистване и третиране на отпадъците, а също и завишените нормативни изисквания по управление на отпадъците и подобряване качеството на атмосферния въздух.

Общините вече гледат напред. Тази година беше много трудна за бюджетите на местната власт, но на прага е новата 20121 г. трябва да се подготвят проекти и за следващия програмен перод 2021-2027 година. 

В Община Бургас започва реформа, за да се оптимизират разходите. Очаква ни много труден и тежък бюджет за 2021 година, както и реформи в общинската администрация, съобщиха от общината, като цитират. кмета на Бургас Димитър Николов. Ще се преструктурират част от общинските предприятия. Предстои закриването на общинските предприятия "Спортни имоти" и "Озеленяване", като дейността им ще се поеме от предприятието "Общински имоти".
Предвиждат се промени и в администрацията, която отговаря за туризма. След промените ще се спестят 400 000 лева от фонд "Работна заплата" и още 60 000 лева за административните разходи.

Бизнесът в Добричка област получава подкрепа от 2 562 000 лева за справяне с последиците от пандемията от Covid-19, съобщиха от общината. Финансовите средства са по оперативната програма "Иновации и конкурентноспособност" и са за 321 проекта за предоставяне на оперативен капитал на микро и малки предприятия.
По 10 000 лева ще получат 199 фирми, за 53 предприятия помощта е между 5000 и 10 000 лева, а за 81 фирми - до 5000 лева оперативен капитал. Пет автобусни превозвачи имат одобрени проекти за осигуряване на оперативен капитал за общо 446 000 лева за преодоляване на последствията от Ковид кризата.
През тази година бизнесът в Добричка област е получил 6.69 млн. лв. по ОП "Иновации и конкурентноспособност" за общо 329 договора. Част от парите са за подобряване на производствения капацитет, за засилване на експортния потенциал и повишаване на енергийната ефективност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във