Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общините, държавата и инвеститорите развиват икономически зони с готова инфраструктура

В днешната трудна и неясна ситуация, държавата продължава да търси начини за създаването на благоприятни условия за инвеститорите и за съдействие на бизнеса за реализация на проекти, като една от възможностите е това да става в икономически зони с готова инфраструктура. Предлагат се промишлени терени и производствено-складови помещения в зони с първокласни локации, отлична инфраструктура и транспортни връзки.

В крайна сметка целта е да се насърчават инвестициите в нови сектори на икономиката и такива с висока добавена стойност, да се подпомага развитието на отделни икономически райони в страната, както и да се  развиват индустриални зони, отговарящи на най-новите стандарти и изисквания на компаниите.

Възможностите пред инвеститорите са свързани най-вече с привличане на инвестиции на зелено в индустриалните зони с цел производство, складиране или логистика, както и наемане на земя, производствени/складови площи в свободните зони и "Транзитна търговска зона - Варна".

Така компаниите получават благоприятни условия за инвестиции, както и пълно съдействие при реализацията на български и чуждестранни проекти на териториите на модерните индустриални зони и съвременни паркове с прилежащата им инфраструктура - ток, вода, канализация и газификация.

"Национална компания индустриални зони" ЕАД, която е към Министерството на икономиката, се занимава с тази дейност - да проектира, развива и управлява индустриални, икономически и свободни зони. Тя управлява 11 проекта в цялата страна с обща площ над 7.4 млн. кв. метра. Шест са действащите проекти - в София, Бургас, Видин, Русе, Свиленград и Варна. В развитие пък са още пет - в Кърджали, Стара Загора, Карлово, Телиш и Суворово.

За подкрепа на държавната компания правителството реши два имота - частна държавна собственост, находящи се в София, район „Красна поляна“, да бъдат внесени като непарична вноска в капитала на "Национална компания индустриални зони" ЕАД. Това са незастроени и застроени терени с обща площ от 227 162 кв. метра. Подходящото им местонахождение, добри транспортни комуникации и наличие на квалифицирана работна ръка, ги прави подходящи за реализиране на инвестиционни проекти. В тази връзка на министъра на икономиката е възложено да извърши дейностите по увеличаването на капитала на държавната компания с правото на собственост върху недвижимите имоти.

"Национална компания индустриални зони" подготвя проекти и за разширяване с нови индустриални зони в Симитли, Ловеч, Варна. Бизнесът започва да се клъстеризира. По този начин се събират на едно място, в една зона предприятия и техни поддоставчици. Едните използват продукти на другите, както и една и съща логистика. Това пък се прави с така наречената споделена инфраструктура, отбелязват експертите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във