Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общини финансират проекти с дълг

Въпреки ковид ситуацията и неясната политическа среда у нас около парламентарните избори, на много места общинските ръководства не спират с мерките за подкрепа на бизнеса и с изпълнението на инвестиционните си проекти, свързани с инфраструктурата на населените места. За някои от тях се използват и собствени средства, за други пък се прибягва до дългово финансиране.  

Обществено обсъждане ще има по предложението на 

Община Пловдив

за поемане на общински дългосрочен дълг, съобщиха от кметската управа. В плановете са представени 11 инфраструктурни проекта, за които общината може да кандидатства за финансиране по Фонд за градско развитие за Южна България по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. с инвестиционен проект "Подобряване и модернизация на градската среда в Пловдив". 
По думите на кмета Здравко Димитров това се налага, защото "Пловдив се развива и разраства, защото предлага добро качество на живот и много възможности за работа и бизнес, но това води след себе си необходимостта от нови мащабни инвестиции в транспортната и социалната инфраструктура".
Обсъждат се възможностите за алтернативен екологичен транспорт, за разширяване на велоалеите и пешеходните и зелени зони. Например, основната пътна мрежа на Пловдив е проектирана и реализирана преди повече от 50 години, като е предвидено тя да обслужва между 80 000 и 100 000 автомобила и други транспортни средства, а сега те вече са над 220 000, без да се броя приходящите.
Като едни от най-важните трасета за автомобилно движение кметът отбелязва подлезът "Модър - Царевец", изграждане на пробив при Водна палата, реконструкцията на Бетоновия мост, подлезът под Централна жп гара, надлезът връзка между бул. "Александър Стамболийски" и "Цар Симеон Велики", новият мост над река Марица, който е част от довършването на вътрешния ринг на град Пловдив, мостът на Южната тангента над Коматевско шосе.
Тези проекти са насочени към решаването на проблемите с облекчаване на трафика и осигуряването на финансиране за важните обекти за града, отбелязват от общината. За част от обектите общината ще кандидатства за европейско финансиране в новия програмен период, а за останалите ще е необходимо да търсим средства чрез различни финансови инструменти.

Обществено обсъждане ще реши и изпълнението на намерението на

Община Ямбол

да поеме нисколихвен дългосрочен дълг от дружество по Закона за задълженията и договорите "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), съобщават от общинския пресцентър.

Чрез този дълг, в размер на 8 764 494 лева, ще бъдат осигурени финансови средства за реализирането на важни за община Ямбол проекти, с които ще се постигне повишаване качеството на живот в града. Годишната лихва на заема ще бъде под 1 на сто. 

Част от парите ще се използват за изграждане на осветление в Ямбол, където досега не е съществувало такова. Сумата, която ще бъде изразходвана ще е в размер на 3 886 680 лева с ДДС. С останалата част ще се дофинансират други пет важни за града обекти. 

Месечните икономии от електрическа енергия, които ще бъдат постигнати след изпълнението на обектите, ще бъдат достатъчни за погасяването на тази част от дълга, която е близо 45% от целия заем, уточняват от общината. Сумата, която реално ще бъде върната със собствени приходи на община Ямбол, ще е в размер на 4 877 814 лева, но срещу нея ще бъдат изградени тези обекти. 

Останалите пари могат да бъдат погасявани само от направените оптимизации на разходите, които ръководството на община Ямбол е направило през първата година на своето управление. Тогава то започна изграждането на определени инфраструктурни обекти и социални проекти, но заедно с това се фокусира и върху съкращаване на необосновани разходи или тяхното оптимизиране. Например, над 500 000 лева годишно от оптимизиране на Общинската администрация, над 760 000 лева от охрана, дофинансиране на съпътстващи общински дейности (общински предприятия и второстепенни разпоредители към община Ямбол), които са на издръжка на общинския бюджет.

Рекорден преходен остатък отчете Община Ямбол през миналата година - над 16.7 млн. лева. От тях 12 357 748 лева са от местни дейности, 5 017 188 лева са пряко свързани с работата на Общината, към тях се добавя целевата субсидия в размер на 7 340 560 лева, с която Ямбол е подкрепен от правителството.

В Община Плевен

започват ремонти на две улици в индустриалната зона с инвестиция от 2.3 милиона лева. Средствата са спестени от общината от вече завършени европейски проекти, съобщават от общината. Предвидени са нова пътна конструкция, а уличното осветление ще бъде подменено с енергоспестяващи LED осветителни тела.

Срокът за изпълнение на тази неотложна реконструкция на важни за индустриалната зона на Плевен улици е 150 календарни дни за всяка от тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във