Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОБЩИНАРИТЕ СЕ ПРЕВЪРНАХА В ПОЛИТИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИ ПО БОКЛУКА

ПРОТИВНО НА ВСЯКА ЛОГИКА, БЪДЕЩИЯТ ЗАВОД ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ Е В РЪЦЕТЕ НА ОБЩИНАРИТЕ, А НЕ НА ЕКСПЕРТИТЕПрез последната година в столичното кметство една след друга валят оферти за какви ли не начини за преработка на твърдите битови отпадъци от американски, германски, италиански, израелски, тайландски ... и други компании. Някои от тях са със сериозен авторитет, други са напълно смехотворни. Растящата лавина от предложения нарои и куп лобита в местния парламент и днес спокойно може да се каже, че всяка оферта е политически оцветена. А зад нея стоят не просто пари, а много пари и това само прави избора още по-труден. По този повод прочутата фраза на Мечо Пух, изречена от устата на общински съветник, би прозвучала така: Колкото повече оферти, толкова повече рушвети.Ако общинските съветници бяха екоекспертиа те не са, всичко щеше да бъде тип-топ. Едва ли ще се намери човек в местния парламент, който да не е в състояние да развие темата за боклуците и вариантите за тяхното третиране в бъдеще. Да се прави обаче прогноза коя политическа сила коя оферта ще подкрепи е твърде рисковано. Столичният парламент е прочут с тематичните мнозинства, в които влизат хора на ДСБ, БСП и отцепилите се от ССД Демократи за София. Тези сдружения, които изникват от нищото, когато се налага да прокарат важно решение.Като цяло групата на ССД твърдо застава зад т. нар. метод на плазменото (високотемпературно) изгаряне. Възпитаникът на УНСС (специалност Международни икономически отношения) и председател на групата Радослав Кацаров не одобрява метода на компостиране, тъй като чрез него се оползотворявали едва 60% от градските отпадъци. Това означава, че ще трябва да търсим ново сметище за остатъка от преработката. Инсинератор (комбинат за изгаряне) също би бил неефективен, тъй като се формира 30% отпадък, отделят се вредни емисии, а филтрите на комините ще бъдат силно токсични, е мнението му. Съветникът от ССД има поглед и върху предлаганите технологии без остатък. Те са добри, но неприложими в столицата, тъй като изискват разделно събиране на отпадъците и пълното им рециклиране впоследствие. Столичани нямат изградени навици за разделно събиране. Технологиите Оксалор (при която се оползотворяват 90% от отпадъците) и КДВ 500 (за производство на дизелово гориво от въглеводородни отпадъци - бел.а.) са добри като идея, но все още не са в масова употреба и попадат в сферата на експеримента. Поради това едва ли има сериозни основания те да бъдат избрани. При плазмената технология няма вредни емисии, а полученият отпадък е едва 6%, което позволява и безпроблемното му съхранение, отбеляза икономистът пред в. БАНКЕРЪ.Монолитната иначе група на БСП умува върху дилемата плазмената технология ли да подкрепи или метода Оксалор, предложен от германската компания Консулт фюр Умвелт унд Финанцдиенстлайстунген (Konsult fuer Umwelt und Finanzdienstleistungen). Нискотемпературната обработка изобщо не е за предпочитане заради вредните емисии от диоксини, фурани и прах, които ще се отделят в атмосферата. Поради характера на Софийската котловина натрупването им във въздуха е неизбежно, изтъква бившият кмет на район Кремиковци Евтим Евтимов. Той демонстрира и други завидни познания. Плазменото изгаряне е енергоемко, тъй като необходимата температура е между 6 и 10 хил. градуса. От икономическа гледна точка технологията е неефективна и цената за преработка на тон отпадък ще надхвърли 40 евро. Става въпрос за скъпоструваща инвестиция от порядъка на 120-200 млн. евро, пресмята Евтимов. По собствените му признания той се колебае дали да застане зад метода Оксалор, предложен от германската фирма, или да подкрепи технологията КДВ 500 на австрийската компания Алфакат. Неизкушени на пръв поглед са общинарите от НДСВ, СДС и ДСБТехните представители заявяват, че изцяло ще се доверят на експертната преценка. Изборът трябва да бъде направен по най-важния, икономическия параметър. Столицата не може да си позволи нещо, което впоследствие не може да поддържа заради липсата на пари. Ако съоръжението е икономически неефективно, това ще се отрази и на столичните данъкоплатци, посочва арх. Стефан Беязов. Възпитаникът на УАСГ определя плазмената технология като най-скъпа, изгарянето - като неприемливо, а сметището - за безперспективно. Но експертите ще преценят. Трябва да се избере час по-скоро способът, да се обяви обществена поръчка и едва тогава да се разгледат офертите на фирмите. Изборът трябва да бъде направен по възможно най-прозрачен начин и не трябва да зависи от един или от няколко човека в общината, казва общинският съветник. Той е безспорно прав за едно - в случаяобщината впрегна каруцата пред коняи противно на всякаква логика започна да приема оферти, без предварително да е обявила какво би представлявало интерес за нея. Не съм съвсем съгласна с вас. Не бива да посочваме предварително технологията и така да предопределяме избора, смята инж. Силвия Райкова от Дирекция Екология и чистота в Столична община.По данни на дирекцията до момента са подадени 53 оферти за преработващи технологии. Към края на март те са били 46, а в началото на април специално наета за това фирма - ПОВВИК - ООС ООД, е дала становище за качеството на всяка от офертите. Предложенията бяха най-различни по характер, като се започне от заявка за участие, в това число и от унгарското и италианското посолство, препоръчващи техни фирми, и се стигне до предложения за конкретни технологии. Имаше три чисто финансови предложения, които посочваха възможните схеми за организиране и изпълнение на такъв проект, без да визират конкретните мерки за решаването на проблема - спомня си управителят на дружеството инж. Иво Попов. - Сред офертите за трайно решаване на проблема с битовите отпадъци преобладават тези, които се основават на високотемпературното разграждане. Прави впечатление, че при тези методи най-много бяха предложенията за пиролиза. Затова някак си е нелепо намерението на общинската администрация отново да излъчва експертна комисия, която да направи нова, къса листа на офертите вместо да определи тръжна комисия и да обяви търг по Закона за обществените поръчки. Идеята е лансирана от мнозина общински съветници, включително и от председателя на общинската екокомисия Нели Манова. Изборът на подходяща технология трябва да се направи от експерти. И тъй като времето за провеждане на необходимата процедура за избор на външна фирма консултант е ограничено, общината ще разчита на собствените си специалисти. До три месеца те трябва да изберат подходящата технология. Важни са няколко параметъра - минимален остатък след обработката на отпадъците, възможната им повторна употреба за производство на електро- и топлоенергия. Разбира се, спазването на еконормите е задължително, а разумната цена от 20-25 евро за обработката на тон отпадък, както и срокът за изграждане на завода също ще бъдат определящи за избор на технологията, обобщава Манова. Подобно мнение споделя и съветникът от БСП и заместник-председател на Столичния общински съвет Мичо Райковски. Технологията ще бъде посочена от експертната комисия след внимателно проучване на предложенията. Възможно е да се търсят инвестиции за две или три инсталации, разположени в различни квартали на София. По този начин ще се намалят транспортните разходи и ще се елиминира възможността един оператор да стане монополист на отпадъците на столицата, посочва Райковски. Протакането е присъщо на столичната общинска администрация и на общинския съвет. А безполезното дърдорене в никакъв случай не води до решаване на проблема. Затова не е чудно, че от 90-те години досега нито един кметски екип не успя да излъчи фаворит, който да построи завод за преработка на твърди битови отпадъци.КАК Е В ЕВРОПАПриоритет в политиката на управление на отпадъците в страните членки на ЕС е намаляването на техния обем и повторната им употреба. По такъв начин се постигат икономии на разходите за тяхното събиране и обработка, драстично се ограничава използването на първични природни ресурси и на изпускането на вредни емисии в околната среда. Ежегодно 11% от натрупаните битови отпадъци в старите държави членки на ЕС са били рециклирани в периода 1985-1990 година. По данни на ЕВРОСТАТ до 1995 г. делът на оползотворените боклуци се е увеличил на 21%, а през 2003-а достига до 29 на сто. В девет от новоприетите членки и кандидатки за присъединяване е отчетено средно ниво на рециклиране на битовата смет от 8.6% за периода 1998-2001 година. Създадените в тях схеми за разделно събиране и рециклиране е от съществено значение за успешното изпълнение на този приоритет.Тенденциите в управлението на битовите отпадъци са насочени и към изгарянето им и производството на енергия от тях. По данни на ЕВРОСТАТ и на Европейската агенция за околна среда през 1995 г. 17% от боклуците са послужили за източник на топлоенергия в западноевропейските държави и 18% - през 1999 година. За сравнение, в страните от Централна и Източна Европа 2.3% от боклуците са изгаряни през 1995 г. и 6% - през 1999 година. Независимо от факта, че депонирането се намира най-ниско в йерархията на управление на отпадъците, то остава основен метод за третирането им. Делът на този метод е съответно 57 % за западноевропейските държави и 83.7 % - за страните от Централна и Източна Европа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във