Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общинари и държава в сблъсък за инфраструктурата в „Слънчев бряг“

Община Несебър да придобие 100% от инфраструктурата в „Слънчев бряг“. Тази идея битува в главите на местния парламент повече от 10 години. Очевидно вече е дошло време да се предприемат действия в тази посока. Общинският съвет в Несебър с 12 гласа „за”, трима „въздържал се” и двама „против” е решил да излъчат трима свои представители, които воглаве с кмета на Несебър – Николай Димитров да започнат преговори с държавата, с искане тя да предостави за управление на общината своята част от инфраструктурата на курортния комплекс „Слънчев бряг”.  Според общинарите, само по този начин щял да се въведе ред в управлението й.

В момента държавата стопанисва източната част на комплекса, а общината – западната. Това, според местната власт, водело до сериозни проблеми.

„Надяваме се нещо да започне да се случва в „Слънчев бряг”. Не само да го плюем и да казваме колко е лошо българското Черноморие. Държавата трябва да измисли нещо”, коментира по този повод общинския съветник Венелин Ташев.

Изпълнителният директор на „Слънчев бряг” Златко Димитров обаче е категоричен, че  промяната в собствеността ще създаде сериозни проблеми.

„Никой не дава гаранция какво ще бъде състоянието след преминаването на инфраструктурата в община Несебър. „Слънчев бряг” инвестира над два млн. лева в инфраструктурата. Дава ли някой гаранция, че ще се инвестират повече средства, примерно 10 млн. лева в инфраструктурата и най-вече откъде ще се вземат тези средства”, категоричен е Димитров.

В официалното си изявление на извънредна сесия на Общинския съвет в Несебър Димитров, който освен изпълнителен директор на „Слънчев бряг“ АД е и общински съветник казва:

  „Благодаря за възможността да изразя мнението си по време на тази извънредна сесия на Общинския съвет. Преди да пристъпите към гласуване на Докладна записка с Вх. № 520/02.09.2020 г. от Венелин Ташев – общински съветник в Общински съвет - Несебър, относно „Упълномощаване на Кмета на Община Несебър да стартира преговори с правителството за придобиване собствеността върху инфраструктурата на к.к. „Слънчев бряг”, бих искал да използвам високата трибуна на Общинския съвет на Община Несебър, за да Ви запозная с няколко важни детайла, които изискват компетентното Ви внимание, както и с евентуалните последствия от едно такова решение, взето днес:

 Слънчев бряг е комплекс от макроикономическо и национално значение. Развитието на туризма е държавна политика. „Слънчев бряг“ АД като публично дружество прилага Закона за публичните предприятия (ЗПП). Държавната политика по отношение на публичните предприятия се определя и осъществява от Министерския съвет. Освен общите закони, действащи за всяка едно търговско дружество в Република България, „Слънчев бряг“ АД спазва и прилага и 10 (десет) специализирани закона и множество подзаконови нормативни актове, които доразвиват специализираната законова уредба. Във всички тях е транспонирано и европейското законодателство. В изпълнение на тази нормативна уредба на всяко тримесечие изпращаме отчети по изпълнението и информация до Министерство на туризма, Министерство на финансите, Комисия за финансов надзор и други институции. С горното искам да Ви кажа всъщност, че дружеството не е обикновен оператор на улици и алеи, както често се опитва да бъде представено в общественото пространство, а предприятие, прилагащо държавни политики.

Обръщам внимание, че само при наличие на държавна собственост върху акциите на дружеството „Слънчев бряг“ АД, ще се гарантира това високо ниво на регулацията върху дейността на предприятието и ръководните му органи.

 За какво се упълномощава кметът на Община Несебър и комисия да преговоря с правителството? В Докладна записка с Вх. № 520/02.09.2020 г. пише „за придобиване на собствеността върху инфраструктурата“. Това какво означава: безвъзмездно придобиване, възмездно придобиване, придобиване на акции или нещо друго? За какво предложение към държавата се гласува този мандат? Какъв ще е срокът на действие? В Докладна записка с Вх. № 520/02.09.2020 г. пише, цитирам „въпросът изисква бързина“. Пише още, че ще се преговаря с цитирам „Министъра на икономиката и Министерски съвет“. От 2014 г. с решение на Народното събрание е създадено Министерство на туризма, което всъщност e мажоритарен собственик на 75% от капитала на „Слънчев бряг“ АД.

Активите на дружеството включват земя, сгради, алеи, тротоари, водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, техника и апаратура на стойност стотици милиони левове. „Слънчев бряг“ АД има статут на публично дружество и неговите акции се търгуват на Българската фондова борса. Акционерите на дружеството са общо 4 246, от които 26 юридически лица с общ брой притежавани акции 1 808 194 и 4 220 физически лица с общ брой притежавани акции 149 614.

„Слънчев бряг“ АД легитимира собствеността си върху инфраструктурата в зона Изток на Слънчев бряг с Акт за държавна собственост № 2600/1995 г. Към 30.08.2020 г. остатъкът на площта е 644 640 кв. м., което съставлява останалата след сключените основно през периода 2002 г. – 2009 г., сделки за продажби на прилежащи терени към приватизирани обекти. Дружеството е декларирало тази земя в отдел Местни Данъци и такси – Несебър и съответно заплаща за същата на Община Несебър данък недвижими имоти и такса битови отпадъци. Средно годишно данъците, които се дължат към Община Несебър, са на стойност над 100 000 лв.

Припомням, че след 2001 г. започва процес на продажба на земята на собствениците на сградите като прилежащи терени към приватизираните от тях сгради. Още при сключването на договорите за закупуване на сградите през 90-те години, новите собственици са били наясно, че придобиват само сгради и че допълнително ще уреждат отношенията си със „Слънчев бряг“ АД за земята и изобщо за ползването на техническата и транспортната инфраструктура, необходима за обслужване на закупените сгради, както и за контролните режими, които са въведени на територията. Всички купувачи по приватизационните сделки, са били наясно и съгласни с всички регламенти и такси за предоставянето на права за достъп и ползване на инфраструктурата. Именно за това цената на приватизираните обекти е била съобразена с тези бъдещи условия, т.е. с не особено висока стойност, поради което към днешна дата всякакви възражения от страна на собствениците на обекти в комплекса - зона Изток и искания за напълно безвъзмездно ползване на инфраструктурата са несъстоятелни. Факт е, че след 2010 г. собствениците на обекти в к.к. Слънчев бряг не сключват нови ежегодни споразумения и не заплащат инфраструктурни такси, а същевременно за търговската си дейност ползват наличната инфраструктура и извличат търговски печалби.

Facebook logo
Бъдете с нас и във