Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Община Варна запазва висок кредитен рейтинг

Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) потвърди и тази година кредитния рейтинг на град Варна: дългосрочен - (ВВВ) перспектива: стабилна, краткосрочен - (А-3) перспектива: стабилна, съобщиха от общината. Той е ограничен от рейтинга на държавата и не може да бъде по-висок от него.

Анализът на БАКР е направен в условията на пандемията от Covid – 19. Рейтинговият комитет е заседавал на 28-ми май, като детайлно са анализирани резултатите през миналата година, както и развитието на икономическите процеси в страната в контекста на пандемията. Отбелязано е положителното финансово развитие на Община Варна, мащабната капиталова програма, липсата на просрочени задължения, сравнително високата събираемост на основните данъчни пера, по-висок дял на трудоспособното население в общината в сравнение със средното за страната. 

В доклада на агенцията се отбелязва, че Община Варна се характеризира с нулево ниво на просрочените задължения към края на миналата година и към края на февруари 2020-а. Инвестициите в образованието са неколкократно по-високи в сравнение с изминалите години. През 2019-а Община Варна е финансирала капиталовата си програма като цяло с 41.3% средства по европейски програми. Общият размер на вложенията възлиза на 152.5 млн. лв., което представлява повишение с над една трета спрямо 2018 година.

БАКР е третата пълноправна рейтингова агенция в Европейския съюз, регистрирана съгласно регламент на Европейския парламент и на Съвета на Европа. Присъдените от нея рейтинги важат в целия Евросъюз и са изцяло равнопоставени с тези на останалите агенции, признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Преди месец беше представен проект за нов икономически профил на Варна, който е изготвен от екип на Института за пазарна икономика (ИПИ) по поръчка на Община Варна. С него ще бъде извършено ребрандиране на региона с цел привличане на инвеститори и на млади хора, създаване на нови работни места и на възможности за развитието на Варна като зелен и умен град.

Ва̀рна е най-големият град в Североизточна България, разположен по бреговете на Черно море и Варненското езеро, и е административен център на едноименните община и област. Населението на града е около 336 216 души, което поставя Варна на трето място в България (след София и Пловдив). Варна е известна като "морската столица" или "лятната столица на България" и е важен туристически и просветен център, изходна точка за курортите по Северното Черноморие.

Двадесет проекта на Варна  ще се изпълнявани през тази година, съобщиха от общината.

Като източната врата на Европейския съюз, градът е важен транспортно-логистичен център между Европа и Азия, и своеобразен мост за сътрудничество и развитие на търговски, транспортни и културни взаимоотношения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във