Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Община Варна запазва стабилен кредитен рейтинг

Българската агенция за кредитен рейтинг /БАКР/ потвърди отново кредитния рейтинг на Варна: дългосрочен - /ВВВ/ перспектива: стабилна, краткосрочен - /А-3/ перспектива: стабилна, съобщиха от общината. 

Членовете на Рейтинговия комитет са разгледали финансовото състояние на община Варна за миналата година с акцент върху позитивното развитие на приходната част на бюджета, демонстриращо известно възстановяване след пика в развитието на ковид кризата през 2020-а. 

"През 2021 г. Община Варна отчита собствени приходи в размер на 177 796 000 лв., което представлява значителен годишен ръст от 21.7%, а съществено и в положителна посока е и изменението спрямо 2019 г. (16.8%). Повишението е по линия както на данъчните, така и на неданъчните приходи", пише в становището на Българската агенция за кредитен рейтинг. Отбелязано е още адекватното управление на дълга съобразно етапите на изпълнение на стартираните и предстоящи инвестиционни проекти, както и липсата на просрочени задължения за поредна година.

Община Варна ще продължи устойчивото си развитие с поддържане на много добро финансово представяне при умерен размер на поетия дълг, категорични са експертите. Доколкото рейтингът на общината е ограничен от рейтинга на България, положително влияние върху него би могло да окаже евентуално повишение на държавния рейтинг.

Българската агенция за кредитен рейтинг е третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, регистрирана съгласно регламент на Европейския парламент и на Съвета на Европа. Присъдените от нея рейтинги важат в целия Европейски съюз и са изцяло равнопоставени с тези на останалите агенции, признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във