Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Община Пловдив ще насърчава инвестициите в производството и сектор „Услуги“

"Тракия Икономическа зона" е индустриалното сърце на Пловдив.

Община Пловдив публикувa проект на Наредба за насърчаване на инвестициите, която предстои да бъде внесена за обсъждане в Общинския съвет. Целта е да се привличат производства и услуги с висока добавена стойност, повишаване на регионалната икономическа активност и стимулиране на заетостта чрез разкриване на нови високопроизводителни работни места, съобщиха от общинския пресцентър.

„В Пловдив нивото на индустриализация е високо и се доближава до средно за Европа от близо 47% от местния вътрешен продукт, като тенденцията е устойчива дори във времена на криза“, коментира заместник-кметът „Образование и бизнес развитие“ Стефан Стоянов. В момента се наблюдава бързо наемане на хора и безработицата е под 5 процента. С новата наредба се цели развиване на производството и сектор „Услуги“ за създаване на устойчиви работни места с по-добри заплати на наетите. Според заместник-кметът този документ допълва националните критерии по отношение на по-малки инвеститори и се дава сигнал към потенциалните кандидати, че Пловдив и регионът са добро място за бизнес.

Дейността по привличането на инвестиции на територията на Община Пловдив се извършва от звеното за „Бизнес развитие“ и има ключово значение за провеждане на инвестиционната ѝ политика.

Икономическият растеж на всяка община се реализира под въздействието на комплекс от фактори, сред които, в съвременните условия, определящо място заемат инвестиционната привлекателност и акумулираните ресурси в общината, в т.ч. чрез намиране на нови възможности за модернизация и обновяване на водещите отрасли.

За подпомагането на инвестиции от клас „В“ ще прилага следните мерки:

1. Съкратени срокове за административно обслужване;

2. Индивидуално административно обслужване;

3. Придобиване на право на собственост или ограничени вещни права върху имоти – частна общинска собственост по реда на чл. 22а, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗНИ при спазване на условията по чл. 22а, ал. 2 – 8 и 13 от ЗНИ.

Мерките ще се предоставят след издаване на сертификат за инвестиции клас В, въз основа на решение на Общински съвет-Пловдив. Минималната инвестиция е 1 млн. лв и разкриването на поне 25 работни места минимум за три години. 

Наредбата не може да се прилага за инвестиционни намерения, свързани само със строителство, включително офиси и жилища.

 

Пло̀вдив 

е вторият по големина град в България с население от 346 893 души. Той е управленски център на област и община Пловдив, на община Марица и на община Родопи.

Градът е най-динамично развиващият се център в Южна България. Икономиката му се крепи на добре развитата многопрофилна индустрия, на услугите, туризма и информационните технологии.

Благоприятни фактори за това са централното географско разположение и сравнително добрата инфраструктура. Пловдив има международно летище, интермодален терминал, в близост до града минава автомагистрала "Тракия", има добре развита система от първокласни пътища и железопътна мрежа. През 1895 г. е основана Пловдивската търговско-промишлена камара. В града действат още Стопанска асоциация - Пловдив, Пловдивска стокова борса, Свободна безмитна зона.

Пловдив е един от важните транспортни центрове на България. Днес през града минават основни автомобилни пътища с международно значение: автомагистрала "Тракия", част от Европейски път Е80, Паневропейски транспортни коридори №4 Паневропейски транспортен коридор №8, който преминава на 5 км северно от Пловдив.

Пловдив е основен център на жп транспорт в Южна България, а оттук започват линиите за Стара Загора и Бургас, Карлово, Панагюрище, Пещера, Хисаря и Асеновград.

В района на гара Тодор Каблешков, част от ж.п. възел Пловдив, е изграден терминал за интермодални превози.

В границите на град Пловдив има три жп: "Централна гара" (17 коловоза), гара "Тракия" (8 коловоза), гара "Филипово" (8 коловоза).

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във