Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Община Пловдив няма да вдига такса „смет“ през 2022 г.

От местната власт смятат, че в продължаващата Ковид обстановка не е необходимо да натоварваме нито гражданите, нито бизнеса с допълнителни разходи.

Община Пловдив е изготвила план-сметката за твърди битови отпадъци за 2022 година. Според нея не се предвижда повишаване на таксата за гражданите и бизнеса, съобщиха от общината. „Считаме, че в продължаващата Ковид обстановка не е необходимо да натоварваме нито гражданите, нито бизнеса с допълнителни разходи и затова не се предвижда повишаване на такса „смет“ през следващата година“, е потвърдил заместник-кметът по екология Анести Тимчев.

Въпреки това от общината съобщават, че ще се заделят повече средства за осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци - контейнери, кофи и други. Става въпрос за 200 000 лв., които ще бъдат използвани за закупуване на приблизително 600 броя съдове за съхраняване на битови отпадъци. Също така са планирани средства за информационни кампании във всички райони на града свързани с предотвратяване образуването на отпадъци и подготовка за повторна употреба.

В план сметката са заложени още 12.4 млн. лв. за сметосъбиране и сметоизвозване, уточняват от общината. Други 23 млн. лв. са заделени за почистване из общината и издръжка на общинските предприятия „Чистота“, „Градини и паркове“ и „Траурна дейност“. Общият размер на всички планирани разходи за 2022 г. в Община Пловдив възлиза на 46.4 млн. лева.

Предвижда се също така и намаление в обема на ръчното почистване на градската инфраструктура. През следващата година чрез кредитен ресурс ще бъде реализирана и програмата за закупуване на ново оборудване за двете общински фирми „Градини и паркове“ и „Чистота“, което ще доведе до повишаване кратността на почистването и обработването на отпадъците с 15 на сто.

В плана са предвидени и мерки за подобряване на организацията и работата на Регионалното депо за неопасни отпадъци в с. Шишманци и с. Цалапица с цел по-комплексно обработване на битовите отпадъци на Пловдив. Съвместно с фирмите за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак“ АД и „Екопак“ АД ще бъде развита система за работа с ученици, семейства и организации по разширяване ефективността от разделното събиране на битовите отпадъци, предвиждат от местната власт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във