Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Община Елин Пелин отива на съд... за пясък

Криворазбран патриотизъм и управленско самочувствие газят закона=

Без изобщо да предполагат, градоначалникът на Елин Пелив - Ивайло Симеонов (вляво), и кметът на Нови хан - Петко Костов (вдясно), сам самички и съвсем доброволно признават, че съпротивата срещу концесията е… въздух под налягане, казано по народному.
S 250 630656e0 b098 4a41 94b1 4e7059bbd018

От осем месеца собствениците на "Ватия Холдинг" АД не могат да припарят до находището за кварцов пясък "Побит камък", въпреки че разполагат със законна концесия от 11 години насам и имат "висящи" договори за над 1 млн. лева. Всичките техни опити да решат проблема по мирен път се увенчават с неуспех, така че единствената светлина в тунела (им) остава гражданско дело за претърпени вреди и пропуснати ползи.  

От гледна точка на конституцията и действащата нормативна уредба

историята е повече от банална

В землището на община Елин Пелин се намира находище за добив на кварцов пясък "Побит камък". Активната му експлоатация започва през 1965 година. До 1998 г. стопанисването на находището е възложено на държавното предприятие "Ватия" ЕАД, а след приватизацията му - на неговия правоприемник - "Ватия Холдинг" АД.
Според историческите справки, в навечерието на раздържавяването му, държавното дружество "Ватия" ЕАД  притежава концесии за разработването на девет находища на нерудни полезни изкопаеми: "Подгумер" , "Стрелча-Мерата", "Малък Гайтановец", "Крайчинец", "Побит камък", Гърмище", "Сакар планина" - участък "Богомил", "Овчарово" и "Бистрица". Съгласно действащото законодателство държавата - в лицето на правителството, трябва да реши дали новите собственици на "Ватия" - Георги Симеонов и Люба Кожухарова, имат капацитета да разработват находищата и в бъдеще, или да си намери нови концесионери.
Процедурата отнема петилетка и половина. Редът на находище "Побит камък" идва през ноември 2005 година. На основание чл.58, ал.1 и ал.6 от действащия по онова време Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е проведена съгласувателна процедура, която приключва на 9 януари 2007 г., когато в бр. 2 на "Държавен вестник" е обнародвано Решение № 847 от 7 декември 2006 г. на Министерски съвет за предоставяне на концесия за добив на полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцови пясъци за филтрационни цели  - подземни богатства по чл.2, т.2 от Закона за подземните богатства, от находище "Побит камък", с. Нови хан, община Елин Пелин, Софийска област, на "Ватия Холдинг" АД, София.

В съгласувателната процедура участват двете ресорни министерства - на околната среда и водите (МОСВ) и на икономиката и енергетиката (МИЕ). Възражения срещу предоставянето на концесията няма.

Нова процедура за за оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) не е стартирана, защото до онзи момент - 2005-2006 г., находището е експлоатирано в продължение на четири десетилетия. А в плановете на "Ватия Холдинг" не влиза нито отварянето на нова кариера, нито разширяване на концесионната територия, нито строителство на нови пътища и производствени сгради.
Решението на Министерския съвет също не е атакувано по съдебен път - нито от кмета на общината, нито от жителите на Елин Пелин. Както след обнародването му в "Държавен вестник", така и по-късно.
Срокът на концесията е 20-годишен - от прехвърлянето на собствеността през декември 1998 г.  до декември 2018 година.
По чисто икономически причини обаче - световна финансова криза, свиване на пазара и липса на клиенти - през 2007 г. собствениците на "Ватия Холдинг" АД затварят временно кариерата, но продължават да изпълняват задължения си като концесионер: плащат концесионната си такса, всяка година актуализират работните проекти и т.н.

"Сушата" приключва

към края на 2017 г., когато Кожухарова и Симеонов подписват няколко предварителни договори за доставка на кварцов пясък на обща стойност... над 1 млн. лева.
На 9  януари тази година сутринта  един багер и два камиона на "Ватия Холдинг" влизат в находище "Побит камък" и подготвителната работа за реанимирането на кариерата започва. Уж...
"Всъщност, спомнят си Люба Кожухарова и Георги Симеонов, тогава нямахме намерение да правим абсолютно нищо. Изпращането на хората и техниката беше лабораторен опит. Знаехме за настроенията срещу нас и кой ги подклажда. Нямахме обаче никаква представа с какви възможности разполагат, докъде са готови да стигнат и колко хора са в състояние да заблудят...
Резултатите от експеримента надхвърлят и най-мрачните им прогнози.
На 10 януари кметът на с. Нови хан Петко Костов, заместник-кметът на Елин Пелин - Стоян Стоянов, омбудсманът на общината Румяна Младенова, директорът на Държавното горско стопанство Николай Гаджанов и още няколко общински служители се "изсипват" на обекта и... констатират куп нередности. В сайта на общината "инспекцията" е отразена подобаващо, но... придружена с една доста унила констатация (цитат): "Законовите правомощия на Общинска администрация не позволяват да се спре разработването на находището."
На 19 януари в салона на местното читалище е организирана среща, на която всички заинтересувани страни - общинското ръководство, "Ватия Холдинг" и елинпелинската общественост, да си кажат думата очи в очи.
На сгледата Люба Кожухарова и Георги Симеонов пристигат в компанията на своя юрисконсулт Даниела Колева, а срещу тях се изправя... кой ли не: кметът на общината Ивайло Симеонов и двамата му заместници - Радослав Орловски и Стоян Стоянов, председателят на Общинския съвет Николай Плещов, кметът на Нови хан Петър Костов, Румяна Младенова - омбудсман на Елин Пелин, председателят на "Екогласност" Емил Георгиев, депутатът от БСП Иван Ченчев, Венцислав Тоцев - водещ в телевизия "СКАТ" и неуспешен кандидат за народен представител от листите на НФСБ...  
Срещата продължава повече от час и половина. Разговор няма, защото всички присъстващи отдавна са убедени, че община Елин Пелин има само един зъл враг - собствениците на "Ватия Холдинг", които:
- ще изтровят населението - защото при добива на кварцов пясък се отделял отровен прахоляк;
- ще осекат до голо Лесопарк "Побит камък", където се намира кариерата, т.е. ще оставят общината без единствения й бял дроб;
- ще изнесат милионите зад граница, защото истинският собственик на фирмата концесионер е офшорка, а самата концесия е взета при много съмнителни обстоятелства.
На 21 януари народният представител от ГЕРБ - Васил Цветков, вкарва скандала в пленарната зала по изпитана схема - чрез въпрос за парламентарен контрол.
На 30 януари Общинският съвет приема специална декларация, с която

поставя на държавата ултиматум:

или находището "Побит камък" се запечатва завинаги от принципала, или населението на общината ще го забранят с местен референдум!
Всичко звучи бомбастично, но е тежко кахърно от законова гледна точка. Добиването на кварцов пясък не е опасно, в противен случай днес в Елин Пелин щяха да живеят само мутанти. Или да не живее никой!
Второ - Лесопарк "Побит камък" е разположен на територия от 200-300 хектара (поне). Докато концесията покрива находище от 50 декара, а "окото" на самата кариера е поне с десетина декара по-малко.
Трето - "Ватия Холдинг" никога не е била собственост на офшорка. Има си Търговски регистър, който може и иска - чете, преди да говори!
И накрая - ултиматумът. Според Закона за прякото участие на гражданите във властта, с местен референдум може да се реши проблем, който е от компетентността на кмета и общинския съвет. Докато тук става дума за изключителна държавна собственост, за държавна концесия и за правомощия на министри...
На 8 февруари отговорът на ресорния министър Теменужка Петкова пристига в Народното събрание, но от това нито на Васил Цветков, нито на останалите "поборници" им става по-ведро на душите.
Вкратце, съдържанието на четирите страници, подготвени по питането на депутата, могат да бъдат обобщени така: концесията е напълно законна, нужда от ОВОС няма - нито по Закона за опазване на околната среда, нито по Закона за биоразнообразието, а концесионерът изпълнява договора си стриктно. С други думи - нито някой може да му прекрати концесията, нито има право да му забрани да добива кварцов пясък.
В края на февруари  собствениците на "Ватия Холдинг" АД правят последен опит да решат проблема по мирен път. Инициират нова среща с кмета на Елин Пелин, този път на неутрална територия - в Министерството на енергетиката. Резултатът е повече от очакван: градоначалникът Ивайло Симеонов си намира по-важна работа, а в присъствието на заместник-министър Красимир Първанов, заместник-кметът на Елин Пелин Стоян Стоянов отново изпява старата песен: кариерата остава затворена, а машини на "Ватия Холдинг" няма да припарват до находището. В противен случай пътят до кариерата ще бъде блокиран от жива верига и бариери, поставени от общината.  
Отстрани погледнато, поведението на заместник-кмета изглежда героично, с леки баладични нюанси. На практика обаче той окачва градоначалника на въжето (образно казано) и най-любезно кани собствениците на фирмата концесионер да... ритнат столчето!
На 8 март те изпращат писмо до кмета на Елин Пелин, с което го уведомяват, че на 26 март започват да изпълняват концесионния си договор с държавата. А той - като глава на изпълнителната власт в общината - е длъжен да им окаже пълно съдействие. Не за друго, а защото е представител на същата тази държава.
Съвсем естествено, кметът Ивайло Симеонов не прави нищо по въпроса. Сякаш е изпаднал в управленски ступор.
В шахмата подобна ситуация се нарича цугцванг: всеки ход е грешен!
Ако беше отговорил положително на искането, отправено от "Ватия Холдинг", градоначалникът Симеонов днес сигурно нямаше да е кмет. Или щеше да бъде заклеймен като продажник и предател.
Ако беше отговорил отрицателно, т.е. откаже да осигури достъп до кариерата, щеше да бъде пратен на съд по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. За умишлено бездействие...
А така - пей, сърце! Той си мълчи, ресорното министерство си мълчи, прокуратурата също не желае да се задейства...
Няма такова нещо. На 15 март собствениците на "Ватия Холдинг" изпращат писмо до министър Теменужка Петкова, с което я уведомяват, че засега няма да добиват пясък в "Побит камък" и ще търсят правата си по съдебен път. За нанесени щети и пропуснати ползи, за разпространяване на клевети, за уронване на доброто име...

А дали делата ще са две, пет или само едно - няма никакво значение

По-важното е, че вероятността община Елин Пелин да ги загуби всички е огромна. Даже... бодро "марширува" към 100-те процента.
Засега единственото неизвестно е кога собствениците на "Ватия Холдинг" АД ще внесат исковата си молба - преди ваканцията по случай Деня на независимостта (22 септември), или в началото на октомври.
Е, и цената на иска също е под въпрос: 1 лев, защото са благородни по принцип, или 500 000 лв. - с оглед на размера на щетите, които са претърпели заради своеволията на общинарите...

 

Иван Николов

Facebook logo
Бъдете с нас и във