Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Община Балчик предлага увеличение на туристическия данък

Поглед към Балчик

Община Балчик предлага да се увеличи туристическият данък до 0.60 лева за нощувка в местата за настаняване с една звезда и до 1.20-1.50 лева за нощувка в хотелските бази - четири и пет звезди. Това четем в проекта за изменение на Наредбата за местните данъци, който е предложен за публично обсъждане.

Досега туристическият данък на територията на общината бе в диапазона от 0.30 до 0.90 лева според категорията на местата за настаняване.
В чл.60 ал.1 от Закона за туризма е посочено, че средствата за развитието на туризма се набират по т.2 "събрани от туристически данък", които са основен източник на финансиране.

Размерът на туристическия данък се определя от Общински съвет, в параметрите определени в чл.61с от ЗМДТ от 0.20 лв. до 3 лв. за всяка нощувка. От кметската управа отбелязват в мотивите към проектодокумента, че събраните приходи не могат да удовлетворят нуждите за целево използване на средствата в областта на туризма, а направеното предложение за изменение на размера на туристическия данък е далеч под предвидения в закона максимален размер. "Причините за повишаване на размера на туристическия данък е нуждата от осигуряването на средства за съфинансирането на важни за Община Балчик инфраструктурни обекти свързани с развитието на туризма", е записано в мотивите.

Предвиденото увеличение на туристически данък в размер около 700 000 хил. лв. е разпределено за мероприятия по чл.11 ал.2 т.1 от Закона за туризма "изграждане и поддържане на инфраструктура на територията на община Балчик" - 600 000 хил. лв. и по чл.11 ал.2 т.6 от Закона за туризма - "реклама на туристическия продукт на общината" - 100 000 хил. лева. Това са причините за промените на настоящата редакция на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Балчик, отбелязани в поректодокумента.

На територията на община Балчик са категоризирани общо 485 места за настаняване със 11510 стаи и 23673 легла. За 2018 г.  видно от отчета за приходите на община Балчик в бюджета  за туристически данък са заложени 1 300 000 млн. лв. и съответно отчетени 1 321 904 млн. лв., която сума включва  47 136 хил. лв. от минали години.

За 2019 г. според реализирани нощувки в зависимост от категорията на мястото на настаняване, начисления туристически данък е в размер на 1 240 670 млн. лева.

Прогнозните стойности за туристически данък за 2020 г. в размер на 2 079 523 млн. лв. са изчислени на база реализирани нощувки по категория на мястото на настаняване от тази година.

Основна цел с предложените нови размери на туристически данък е  изпълнението на мероприятията в програмата за развитие на туризма за 2020 г. в частта по:

-Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местни пътища до туристически обекти, изграждане и поддържане на "велоалеи", и

-медийна реклама, рекламни материали свързани с цялостна реклама на туристическия продукт на общината.

Основен резултат от предвидените нови размери на туристически данък е чрез подобряването на инфраструктурата и повишаване средствата за реклама на туристическия продукт, да се привлекат повече туристи на територията на Община Балчик.  

Балчѝк е малък крайбрежен град в област Добрич, разположен в средните части на северното българско Черноморие, в близост до курортния комплекс "Албена".

Значими забележителности в Балчик са архитектурно-парковият комплекс "Балчишки дворец", състоящ се от комплекс вили, изграден в периода 1924-1934 г. като лятна резиденция на румънската кралица Мария Единбургска в най-южната точка на новоокупираните земи и създадената през 1955 г. от академик Даки Йорданов Ботаническа градина, простираща се днес на площ от 194 декара.

Градът развива основно туристическа дейност през летния сезон. Традиционните посетители са главно от Русия, България, по-малко - от Чехия, Полша и скандинавските страни. Хотелиерството и ресторантьорството са основният източник на доходи за местното население. Сериозна пречка пред развитието на този отрасъл е липсата на достатъчна по площ пясъчна ивица.

Риболовът е типичен отрасъл. Яхтеното пристанище дава възможност за акостиране на 60 яхти. Развит е яхтеният туризъм, който предлага разнообразни пътешествия по северното Черноморие. Организират се пикници, риболов и къпане в морето, бой с пиратски кораби, романтични нощни круизи и пр.

В околностите на Балчик са изградени и две игрища за голф, едното от които е проектирано от световноизвестния играч на голф Иън Уснам.

Непосредствено до града се намира летище (от 1935 г.). По време на Втората световна война летището се използва за военни цели и от германската авиация срещу съветски цели, преди всичко подводници. Местоположението му (200 метра надморска височина и 400 метра от брега на морето) има своето особено военно-стратегическо значение. В днешно време не се използва активно. Съществуват планове за превръщането му в локално летище за туристи предвид близостта му на само до града, но и до голф игрищата, "Албена" и другите околни курорти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във