Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общият индекс на цените на производител намалява

Общият индекс на цените на производител през юли 2018 г. намалява с 0.8 на сто спрямо предходния месец, съобщава Националният статистически институт.

По-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост - с 8.4 на сто, в преработващата промишленост - с 1.0 на сто, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетен ръст с 1.1 на сто.

По-съществен спад на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - със 7.6 на сто, и при производството на мебели - с 0.4 на сто, а ръст е отчетен при: производството на тютюневи изделия - с 1.4 на сто.

Общият индекс на цените на производител през юли 2018 г. нараства на годишна база с 4.7 на сто. Увеличение на цените е регистрирано в преработващата промишленост - с 5.2 на сто, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.7 на сто, и в добивната промишленост - с 3.1 на сто.

В преработващата промишленост по-съществен ръст на цените се наблюдава при: производството на основни метали - с 5.7 на сто, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 5.6 на сто, и обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 5.3 на сто. Намаление на цените е регистрирано при производството, некласифицирано другаде - с 1.7 на сто, както и при производството на тютюневи изделия - с 0.6 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във