Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Обща стратегия за Черно море на ниво Европейски съюз иска Министерството на околната среда.

В Букурещ се проведе Министерска конференция за Общ дневен ред за Черно море. Тя беше организирана от Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз съвместно с Европейската комисия. На нея присъства заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова, която заяви, че  за страната ни е изключителен приоритет присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване.  Николова  подчерта необходимостта от разработването на обща стратегия на ниво Европейски съюз за Черно море, която да стане част от макрорегионалните стратегии на Съюза. Според нея това ще помогне на държавите да подобрят подхода си за дългосрочно стратегическо сътрудничество. Общият дневен ред за Черно море е важна стъпка към създаването на такава стратегия, което изисква мобилизирането на средства на европейско ниво.

„В момента страната ни е ротационен председател на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. Под мотото „Море от възможности“ ние работим усилено за създаване на синергия с други формати на регионално сътрудничество и организации. Целта ни е да бъде използван потенциалът на широкия Черноморски регион за сътрудничество и ползотворно взаимодействие под формата на обмен на добри практики и възможности за изпълнение на успешни проекти в областта на опазването на морската околна среда. Въпреки различията между черноморските страни и тяхната принадлежност към различни международни организации и икономически съюзи, усилията трябва да са обединени в посока прилагане на мерки и политики за неговото опазване и устойчиво управление“, предадоха думите на Николова от прес-службата на ведомството

Участие в конференцията са  взели  европейският комисар по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела и представители на ниво министри с компетенции в областта на морските въпроси на черноморските страни (България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна) и Република Молдова. От българска страна в конференцията участва и заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Велик Занчев.

Основните цели на Общия дневен ред са постигане на здрави морски и крайбрежни екосистеми, конкурентна, иновативна и устойчива синя икономика за Черно море и насърчаване на иновациите в синята икономика за Черно море.  Първата сериозна стъпка за развитие на синята икономика в Черноморския регион беше направена с приемането на Министерската декларация за сътрудничество, подписана на 31 май миналата година в Бургас по време на отбелязването на Европейския морски ден. С подписването на декларацията черноморските страни обединиха своите усилия за устойчиво развитие при запазване на баланса „човек – икономика – природа“.

От прес центъра на екологичното министерство съобщават, че основен резултат от конференцията е било приемането на Министерска декларация за Общ дневен ред за Черно море.  Чрез него се позволява на крайбрежните страни и Република Молдова да работят заедно за първи път в гъвкави формати и на доброволна основа с цел прилагане на съвместни проекти, които посрещат нуждите и приоритетите, идентифицирани за Черноморския регион, както и да привличат и приоритизират европейски инвестиции и фондове по ефективен начин.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във