Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Оборотите при турагентите и туроператорите - с ръст от 127 на сто

Ръст има още при складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта, което е следствие от силното развитие на електронната търговия от март насам.

Нараства оборотът в сферата на услугите през третото тримесечие, показват предварителни данни на Националния статистически институт, базирани на информацията за дейностите, обхванати в „Транспорт, складиране и пощи“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти“ и в сектора „Други бизнес услуги“.

Разбира се, по-добра информация за състоянието им ни дава сравнението с второто тримесечие на тази година. 

Общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 9.5% спрямо второто тримесечие на 2020 година. Най-голям ръст се наблюдава при „Воден транспорт“ и „Сухопътен транспорт“, съответно с по 15.5 и 14.1 процента. Намаление, очаквано, е регистрирано само при „Въздушен транспорт“ (16.8%) - експертите са единодушни, че тук едва ли скоро ще се постигне видимо възстановяване на дейността.

Ръст има още при складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта - с 2.5%, което е следствие от силното развитие на електронната търговия от март насам във връзка със затварянето на физическите магазини и ограниченията за движение и пазаруване. Именно това бе причината за взривния ръст на пазаруването през Интернет. Повечето магазини и фирми опитват да компенсират свитите продажби офлайн със създаване на нови или по-нататъшно развитие на съществуващи онлайн магазини. Това пък даде силен тласът и в търсенето на складови площи. 

По горните причини ръст има и при пощенски и куриерски услуги, макар и само с 1.7 на сто. 

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ се увеличава със 7.3% спрямо второто тримесечие на 2020 година. Най-съществено нарастване е отчетено при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (29.6%) и „Издателска дейност“ (22.6%). Затворени вкъщи естествено имаме повече време и за удоволствия. Проучванията на издателските къщи показват засилен интерес към четене на книги и ръст на продажбите през Интернет. Въпреки че те не могат да компенсират изцяло продажбите на място в книжарниците, все пак осигуряват приходи за издателите. А може да създадат и нови тенденции в бъдеще.  

Интересното е, че се наблюдават ръст по всички наблюдавани дейности в този сектор, макар и с по-нисък темп. Това се вижда и при радио- и телевизионната дейност, и при далекосъобщенията, при дейностите в областта на информационните технологии и при информационните услуги. 

При "Други бизнес услуги" се наблюдава увеличение спрямо предходното тримесечие при повечето дейности. Най-значителен ръст обаче е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ - със 127% (все пак това са трите летни почивни месеци), и „Рекламна дейност и проучване на пазари“ - с 35.5%, докато най-голямо намаление е отчетено при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ - с 6.1 на сто. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във