Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Обновеното пристанище „Карантината“ дава шанс на малките рибарски лодки

Един от най-мащабните проекти на Община Варна в рибарския сектор е „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна“. Проектът се реализира с европейски средства по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Идеята за реализирането му възниква от необходимостта да се удовлетворят потребностите за създаване на съвременни условия за осъществяване на риболовна дейност. Досега рибарите не разполагаха с подходящи места за акостиране, разтоварване на улова, съхранението и продажбата му при спазване на всички хигиенни условия.

Предоставената от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. безвъзмездна финансова помощ по проекта е на стойност 7 648 152 лв., от които 5 603 036 лв. са от ЕФМДР и 2 045 116 лв. национално съфинасиране.

В рамките на пристанището са разположени: зона за първа продажба, помещения за обработка и временно съхранение на рибата, ремонтна работилница, площадки за трафопост, хладилни агрегати, контейнери с отпадъци, инсталирани са съоръжения за сигурност и контрол, съоръжения свързани с третиране на отпадъците, колонки за електрозахранване и водоснабдяване за нуждите на рибарите и друго технологично оборудване, тилна територия с наклонен кей /слип за рибарските лодки/, плаващи понтони за домуване на лодките на вода, два Г-образни крана за лесно изваждане на улова, както и място за подход на мобилна цистерна за зареждане на лодките с гориво.

Капацитетът на модернизираното рибарско пристанище „Карантината“ е за общо 116 плавателни съда, в т.ч. 103 лодки, разпределени по габаритни категории, 8 места за кораби с дължина 18-24 м. и 5 места за кораби над 24 м. В рамките на пристанището е разположена и триетажна сграда, която включва зона за първа продажба, помещения за първа обработка и временно съхранение на рибата и ремонтна работилница на първия етаж, административна част на втория етаж и заведение за хранене на третия етаж.

Ползите от реализацията на проекта са създаване на защитена акватория за безопасно акостиране на рибарски лодки, чрез което ще се удовлетвори потребността от създаване на съвременни условия за осъществяване на риболовна дейност със сравнително малки плавателни съдове и осигуряване на подходящи места за акостиране, разтоварване, съхранение и продажба на улова при спазване на всички хигиенни условия.

Рибарско пристанище „Карантината“ е изградено и въведено в експлоатация, съобразно одобрените инвестиционни проекти и издаденото разрешение за строеж с капацитет от 116 бр. корабни места. Към момента то може да приеме до 43 плавателни съда, като е необходимо извършване на допълнителни дейности, извън одобрения и изпълнен инвестиционен проект, след което се предвижда пристанището да достигне пълен капацитет за приемане на 116 броя рибарски съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във