Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Обмислят мерки за подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19

До 22 април, включително, могат да се подават предложения и коментари по обявената от Управляващия орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на малките и средни предприятия" на оперативната програма, съобщиха от ОПИК.

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, посочват от оперативната програма. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение микро и малките предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 88 453 495 евро или 173 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 3000 лева, а максималният размер е 10 000 лева.
По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България (ИСУН 2020).

Facebook logo
Бъдете с нас и във