Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Облигационни схеми с проблеми

Инвеститорите финансират проекти, но вече следят и плана за възстановяване на акумулираните средства.

Проблемните емисии вече не са рядкост в практиката на българските компании. Това заключение се отнася основно за секторите, свързани с отпускането на потребителски кредити и с недвижимите имоти - най-вече изграждане на офис площи и бизнес центрове, но в тази група вече са и някои фирми от производствения сектор - машиностроене, химия и други.

Единственото специализирано българско предприятие за производство на стоманени колела и джанти - "Балканкар-Заря", отново (за трети път) се договори с облигационерите си и получи отсрочка за изплащането на облигационния си заем, става ясно от решенията на общото събрание на кредиторите. Така то ще разполага с още четири години - до 2024 г., но компанията е поела ангажимента плащанията по лихвите вече да са месечни. В замяна се намалява лихвата, а има отсрочка и за непогасената главница, която към момента е на стойност 4 757 500 евро.

Предложението за тази корекция дойде от акционерите на компанията, в която мажоритарен собственик е хасковската фирма "КВК Инвест" с дял от 88.825% от книжата с право на глас. Заради липсата на достатъчно средства машиностроителната фирма изпитва сериозни финансови проблеми. Вместо досегашните 8.25% лихва по дълговите книжа сега тя вече ще е 6.25% годишно, изчислена от едномесечния индекс Euribor (досега беше тримесечен) с надбавка от 3 пункта. Облигационерите не са променили останалите параметри на емисията.

На събранието е решено до 15 дни да се смени и банката довереник, тъй като тя е "Виктория" (бивша "Креди агрикол България"), а върху нея и върху контролиращата я "Корпоративна търговска банка" АД е наложен специален надзор.
"Балканкар-Заря" издаде единствената си засега емисия през 2007 г. и трябваше да я изплати през юни 2012-а. Намаляващите поръчки за продуктите и услугите на завода, което зависи от търсенето на индустриални, строителни и селскостопански машини, изправиха завода в Павликени пред ликвидни проблеми, а кредиторите му приемаха планове за преструктуриране.

Ситуацията на облигационния пазар през тази година леко се промени - активно търсещите решение на проблемите са именно кредиторите. Заради липсата на достатъчно парични средства у емитентите доброто отношение на някои от притежателите на такива дългови книжа вече се изчерпва и те предприемат по-сериозни мерки към длъжниците. Притеснени за своите инвестиции, те вече изискват допълване на обезпечението, което кредитополучателите са осигурили при облигационния заем. Тази строгост застигна и един от най-редовните издатели и ползватели на такъв тип заеми - "ХипоКредит" АД. Дружеството, което отпуска кредити срещу ипотека върху недвижим имот, е финансирало дейността си досега със седем такива заема.

Въпреки това инвеститорите в емисията (с ISIN код BG2100018089) са прегледали сметките си за очакваните приходи до момента и основното им изискване е да се допълни обезпечението. Става въпрос за учредяване на особен залог върху всички сегашни и бъдещи вземания от продажбата на недвижими имоти, които са ипотекирани или са били ипотекирани в полза на емитента за обезпечаване на вземанията му по сключени договори за ипотечни кредити.  

Облигационерите са се доверили на анализа на банката депозитар и подкрепят предложението й "ХипоКредит" да има право да извършва погасителни вноски по облигационната емисия (в това число за лихва и главница) в равностойността на българския лев на дължимите в евро суми.

Разширени са и правата на довереника на облигационерите, който вече при констатиране на неизпълнение или нарушаване на което и да е от условията на емисията ще свиква общо събрание за обсъждане на мерки и приемане на решения. В същото време е уточнено, че взетите решения единствено и само допълват досега съществуващите условия по емисията.

Мажоритарен собственик на "ХипоКредит" е "Кредитекс" ООД, а двете небанкови финансови институции са от групата на "Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз - България" ЕАД.

Водовъртежът на несигурната икономическа среда у нас въвлича и други компании, които са издали облигационни емисии. Все с желанието да успеят да си върнат вложението, някои от инвеститорите се съгласяваха на преструктуриране на задълженията чрез предоговаряне на условията. Едно от последните дружества, което даде сигнал за проблеми, е "Виена Реал Естейт" ЕАД - София. Това е първа поред такава емисия обезпечени облигации за специализираното инвестиционно дружество за управление на недвижимите имоти на групата от фирми на "Вили Бетц" в България. То взе от инвеститорите - пенсионните фондове на "Доверие" и "Алианц България", общо 12 млн. евро, които ще връща с лихвен процент от 7% годишно до 5 юни 2020 година.

Кредиторите задължиха дружеството да впише първи поред особен залог в регистъра съгласно договор за учредяване на залог на вземания. Те промениха и срока на погасяване на главничните и лихвените плащания. От март 2015 г. изплащането на оставащата главница в размер на 8.8 млн. евро ще се извърши на 22 тримесечни равни вноски, всяка от които по 400 хил. евро плюс лихвено плащане.

Няколко дружества за пореден път отложиха плащане по дълговите си книжа с уговорката, че ще го направят в срок до 30 дни от датата на съответния падеж без това да представлява забава на плащане по емисията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във