Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Обявяват конкурс за шеф на БЕХ

След като близо шест месеца никой не оглави държавната енергетика от Министерството на енергетиката стартираха конкурсни процедури за избор на членове на Съвета на директорите на "Български енергиен холдинг"  и на Управителния съвет на ДП "Радиоактивни отпадъци".

Сред изискванията по чл. 20 от Закона за публичните предприятия са кандидатите да имат висше образование, най-малко пет години професионален опит, да не са обявявани в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Освен това не се разрешава кандидатстването на лица, членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Конкурсите ще се проведат в три етапа – проверка на допустимостта на кандидатите, представяне на писмена концепция за развитие на фирмата и устно интервю с допуснатите кандидати.

С конкурсните процедури ще бъдат определени петима членове на Съвета на директорите на БЕХ – трима представители на държавата и двама независими, както и трима членове на Управителния съвет на ДПРАО – двама представители на държавата и един независим.

Поканите са публикувани на сайта на Министерството на енергетиката, "Български енергиен холдинг" ЕАД и ДП "Радиоактивни отпадъци". 

Бившият директор на БЕХ Жаклен Коен подаде оставка на 19 август 2020 година. Това бе изненадващо, тъй като той бе назначен в съвета на директорите на БЕХ през юли 2019-а, като бе избран и за изпълнителен директор. Тогава новината също бе неочаквана, защото три години по-рано, през 2016 г., министър Петкова уволни Коен от директорския пост в холдинга заради несправяне с работата. Така остана впечатлението, че не министърът, а някой друг ръководи кадровата политика на енергийното ведомство.

Между двете си пребивавания в БЕХ Жаклен Коен мина през бордовете на "Южен поток България“ и на АЕЦ "Козлодуй“. В миналото бе свързан с "Мултигруп". Смята се, че дължи кариерата си в енергетиката на ДПС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във